Bak hvert tall finner vi et levende menneske, en familie eller en menighet som lider

Bak hvert tall finner vi et levende menneske, en familie eller en menighet som lider

1 av 7 kristne i verden blir forfulgt. Det betyr at 365 millioner kristne i dag lever under høy grad av forfølgelse.

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Organisasjonen Åpne Dører jobber for kristne som blir forfulgt for troen sin.

Hvert år lager de en rapport som viser hvordan kristne blir forfulgt rundt omkring i verden det siste året.

Forfølgelse er noe som angår alle kristne, også oss som ikke kjenner forfølgelse på kroppen. Paulus skriver:

For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. (1 Kor 12,26-27)

Bak hvert tall finner vi et levende menneske, en familie eller en menighet som lider, sier han.

Noen nøkkeltall fra 2023

Rapporten inneholder mange tall, men som generalsekretær i Åpne Dører, Morten Askeland, sa i forbindelse med lanseringen av en tidligere rapport:

– Bak hvert tall finner vi et levende menneske, en familie eller en menighet som lider, sier han.

Noen av hovedfunnene som trekkes frem i årets rapport er disse:

 • 365 millioner kristne lever under høy grad av forfølgelse
 • 4 998 kristne ble drept for troen sin
 • 14 776 kirker ble angrepet
 • 1 av 7 kristne i verden blir forfulgt
   • 1 av 5 kristne i Afrika blir forfulgt
   • 2 av 5 kristne i Asia blir forfulgt
 • Kristne som blir tvunget ut av hjemmet eller som har måttet gå i skjul har mer enn doblet seg (278 716) fra i fjor
 • Angrep på kristne hjem har mer enn firedoblet seg det siste året (21 431 i 2023 mot 4 547 i 2022)

Se lanseringsfilmen av rapporten her:

De verste landene å være kristen i 2023

 1. Nord-Korea
 2. Somalia
 3. Libya
 4. Eritrea
 5. Jemen

Oversikt over hvor forfølgelsen er sterkest:

Kart fra Åpne Dørers rapport

 

 

 

Vi kan be og engasjere oss

Vi kan være med i bønn for våre brødre og søstre rundt om i verden som må betale en høy pris for å kunne tro på Jesus.

I tillegg kan vi på ulike måter engasjere oss i kampen for trosfrihet og andre menneskerettigheter, siden denne virker å være på tilbakegang mange steder i verden. Dette gjør det lettere å slippe unna med å drive slik forfølgelse.

Lightstock / Ben White

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.