Dette er et år og en årstid i livet som Gud vil bruke, og det er verdt vår takknemlighet

Dette er et år og en årstid i livet som Gud vil bruke, og det er verdt vår takknemlighet

Takknemlighet kan være utfordrende en grå koronahøst.

Kultur

Thanksgiving feires i USA den fjerde torsdagen i november.

I dag feirer amerikanerne Thanksgiving. Vi har ingen tradisjon for å feire denne dagen i Norge, selv om vi for lengst har tatt til oss tradisjonen som følger denne høytidsdagen. Shoppingen, Black Friday – noen steder utvidet til en hel uke; Black Week.

Takknemlighet frister ikke like mye som ville tilbud. Kanskje spesielt ikke i år, pandemiåret 2020. Noen dager ser det mørkt ut, takknemlighet er ikke øverst på lista over følelser vi kjenner på i hverdagen.

Takknemlighet

Noen kjenner kanskje en takknemlighet likevel. Vi har jo tross alt det meste av det vi trenger. Vaksiner er på vei. Det er mye værre andre steder.

Men du sliter med å være takknemlig. Kanskje russetida, bibelskoleåret, eller alle planene dine ble endret. Ting ble ikke slik du hadde sett for deg. Da er det vanskelig å være takknemlig, selv om du helt objektivt har det relativt greit.

Takknemlighet er en innstilling til livet som går litt på tvers av omstendigheter. Den forutsetter ikke at alt er 100% fantastisk. Den forutsetter kun at du forstår at du har noen å takke. At det du har, er noe du har fått, fra andre mennesker og fra Gud.

Merker dere det ikke? 

Se jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken.  Jesaja 43,18 

Gud virker fortsatt. Selv i pandemien. Merker vi det ikke? 

Dagene går, hverdagen som igjen er så annerledes tar oss likevel med inn i det repetitive. Det er lett å glemme, lett å være uoppmerksom. Hver morgen skaper Gud noe nytt, hver dag bringer med seg nye muligheter til godhet. Selv disse dagene en tung høst med koronarestriksjoner. 

Gud virker fortsatt i mennesker. Guds misjon lar seg ikke stoppe av stengte kirker eller meterstokken. Åpne hjerter og ærlige vitnesbyrd kan nå like langt inn til mennesker som før, og Den Hellige Ånd arbeider som aldri før. 

Kanskje kjenner du at Gud arbeider i deg denne høsten? Kanskje utfordres du av tanken om å skulle være takknemlig i en tid som denne? Bruk denne dagen, Thanksgiving, til å øve deg i takknemlighet. Skriv en liste, send meldinger. Det kan være lista blir lenger enn du hadde trodd på forhånd. 

Vi har fortsatt mye å være takknemlige for. Selv om vi kan tulle med 2020, si at det er et år som like gjerne kunne vært slettet fra kalenderen, så er dette like fullt et år og en årstid i livet som Gud vil bruke. Det i seg selv er verdt vår takknemlighet. 

Kultur

Thanksgiving feires i USA den fjerde torsdagen i november.