Velge å tro?

Velge å tro?

- Går det an å si at vi "velger" å tro?

Tema

Tema for iTro i september er «Valg».

Knut Kåre Kirkholm eransatt påFjellhaug Internasjonale Høgskolei Oslo, som også driver bloggen «På sporet av sannhet«.

Takk for et viktig og vanskelig spørsmål.Det korte svaret på spørsmålet er nei. Vi kan ikke velge å tro. Vi kan tro vi velger å tro, men vi gjør det ikke.

Dette er ganske  spisse påstander, og derfor må vi gå et skritt tilbake og ta det i rekkefølge.

Dette er ikke noe jeg kan styre ved hjelp av viljen

Jeg tar som  utgangspunkt at det med «tro» menes frelsende tro på Jesus. Den definerer vi gjerne som «tillit». Denne troen handler ikke bare om at man veier en rekke argumenter og kommer fram til at noe er mer sannsynlig enn noe annet, det er snakk om noe dypere. Det handler om en grunnleggende tro på at Jesus og hans død og oppstandelse er for meg, og det handler om at man handler på dette, at man tar risikoen.

Tillit er noe som oppstår når vi har en relasjon med hverandre. Hvis jeg møter et menneske og får et godt inntrykk oppstår tillit. Jeg kan også få tillit til noen dersom jeg hører noe godt om ham, eller om noen jeg allerede har tillit til går god for vedkommende. Dette er ikke noe jeg kan styre ved hjelp av viljen.

Slik er det også i vårt forhold til Jesus. Som kristne tror vi at møtet med Jesus skjer gjennom Bibelen og budskapet om Jesus. Når jeg leser og hører om Jesus, kan tilliten oppstå. I Rom 10,17 står det at troen kommer av forkynnelsen som vi hører, og forkynnelsen kommer ved Kristi ord, ordet fra og om Jesus.

Tro på Jesus er derfor noe man dypest sett ikke kan velge

Martin Luther forklarer  samme sak med følgende ord: «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men Den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet…». Det er en genial og enkel måte å si det på. Det er Gud, ved Den hellige ånd som virker gjennom evangeliet, som skaper troen.

Tro på Jesus er derfor noe man dypest sett ikke kan velge. Når det er sagt, er det mange mennesker som opplevde at de tok et valg den gangen de ble kristne. De valgte Jesus. Det er en viktig og virkelig kristen erfaring. Men det forandrer dypest sett ikke saken. Det valget tok de fordi tilliten allerede var til stede.

Man kommer seg ikke utpå isen om man ikke reiser seg og går.

La meg bruke  en illustrasjon. Si at det ligger is på et vann. Jeg kan tro at isen er trygg og konkludere med det. Holde det for sant. Men det er først når jeg går utpå isen at jeg virkelig har tillit til at den holder.

Vi snakker ofte om tro og omvendelse. Omvendelse handler om å snu seg bort fra noe og til noe annet. De to må henge sammen, men måikke blandes sammen. Man vil ikke reise seg og gå ut på isen om man ikke har tillit til at den holder. Man kommer seg ikke utpå isen om man ikke reiser seg og går.

Foto:an untrained eye / flickr.com