Trosheltene

Trosheltene

Sorgen ser tilbake. Bekymringen ser seg omkring. Troen ser fremover.

I Hebreerbrevet kapittel  11 kan man lese en oppsummering av noen av de største vitnesbyrdene du kan tenke deg. En oppsamling av erfaringer ulike mennesker har hatt med Gud gjennom mange år.

Ordet tro står  helt sentralt i kapittelet, og helt i begynnelsen kommer en definisjon på hva tro faktisk er: Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser.

Når man leser  gjennom kapittel 11, ser man et fellestrekk mellom alle disse såkalte trosheltene. Det står helt tydelig at det de fikk oppleve, kom av at de vandret og levde i tro til Gud.

Det trosheltene fikk koppleve, kom av at de vandret og levde i tro til Gud

De hadde fått  løfter om hva som ventet dem, og de trodde at det skulle komme. Dette er noe av det som skiller håpet fra troen. Å håpe betyr at man venter på noe som kanskje kommer. Man er ikke sikker, men man håper at for eksempel et bønnesvar skal bli oppfylt.

 

Å tro er  noe helt annet. Det handler om en innstilling til at Gud allerede har oppfylt bønnsvaret. Man ser det bare ikke ennå.

 

Det lønte seg å tro, det lønte seg å være tålmodig

Bare tenk på  Noah. Han fikk beskjed fra Gud om å bygge en ark, en gigantisk båt, fordi det skulle komme en stor flom. Vi som tror på Gud i dag har en Bibel å forholde oss til som kan fortelle oss Guds vilje. Noah fikk ingen ting skriftlig. Han måtte bare stole på at den befalingen han mente var fra Gud, faktisk var fra Gud.

 

Tenk så latterlig  det må ha sett ut da han stor der år etter år og bygde denne båten. Ingen andre hadde tro på at det kom til å komme en storflom. Men Noah var trofast. Han jobbet i tro på at det Gud sa, var sannhet. Han trodde at det kom til å lønne seg, han så det bare ikke ennå. Til slutt kom flommen, og da reddet arken livet til Noah og familien hans. Det lønte seg å tro, det lønte seg å være tålmodig!

 

Hvilke områder i livet ditt trenger litt ekstra tålmodighet?

Tålmodighet var nok  også et stikkord for Abraham og Sara. De fikk vite da de var relativt unge at de skulle få en sønn, en stor slekt. Det må ha vært relativt vanskelig å tro dette da de til slutt satt der og var nesten 100 år. Men i tro fikk Sara kraft til å grunnlegge en ætt, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn. For hun stolte på at han som hadde gitt løftet, var trofast.

Det hører med  til historien at Abraham tidligere prøvde å ta en snarvei ved å få barn med en annen kvinne. Men selv om de sviktet, holdt Gud likevel løftene sine. Fordi de holdt fast på troen, kom det derfor en ætt så tallrik som stjernene på himmelen og så talløs som sanden på havets strand.

 

Jeg tror trosheltene  blant annetkan lære oss mye om trofasthet og tålmodighet. Hvilke områder i livet ditt trenger litt ekstra tålmodighet?

Foto: John Olav Selstø