Tilbake til fremtiden

Tilbake til fremtiden

Dersom du ser på Bibelen min, vil du se at det går et ganske tydelig skille mellom en slitt del, og en nærmest uåpnet del.

Tema

Tema for iTro i juni er Til…

Er du med  på iTro sin kampanje, 100 dager med Bibelen? Jeg har slengt meg med, og fått lest flere spennende bibeltekster for første gang. Gjennom dette har jeg fått mange nye åpenbarelser i forhold tro og kristenliv. Men ikke minst har jeg fått et større innblikk i hvem den treenige Gud er; hvordan han handler, hvordan han tenker, hvordan han forholder seg til mennesker, hvordan han egentlig er.

Jeg begynte å  lese fast i Bibelen da jeg var 17 år. Siden dette har jeg lest en god del, og stadig fått lære mer om hva jeg tror på. Men dersom du ser på Bibelen min, vil du se at det går et ganske tydelig skille mellom en slitt del, og en nærmest uåpnet del. Skillet går mellom Det gamle og Det nye testamentet, og jeg tror ikke jeg er den eneste som har en slik delt Bibel.

Det gamle og Det nye testamentet er bundet uløselig sammen

Man kan finne  mange unnskyldninger for å la være å lese i Det gamle testamentet. Den første unnskyldningen jeg kan komme på, er at språket er vanskelig. Det er for så vidt et godt poeng. Da finnes det heldigvis gode hjelpemiddel som kan lette arbeidet. Man kan for eksempel skaffe seg en bibelleseplan. Der kan man lese enkle forklaringer på vanskelige tekster, og har for mange vært en viktig nøkkel i bibellesingen.

Det kan også  være fristende å tenke at det først og fremst er det som skjedde i og etter Jesu levetid som gjelder, og at alt skjedde før ble mindre gjeldende eller relevant etter at Jesus kom til jorden. Det er uten tvil viktig å bli kjent med Jesus, hvem han var og hva han gjorde. Det mest sentrale budskapet i Bibelen er jo nettopp Jesu frelsesverk. Men det tar likevel ikke bort sannheten om at Bibelen er en enhet. Det gamle og Det nye testamentet er bundet uløselig sammen.

For å lære Gud enda bedre å kjenne, må jeg ta meg tid til å gå tilbake i historien

For hvorfor måtte  Jesus dø? Det finner vi allerede på første side i Bibelen, i fortellingen om skapelsen og syndefallet. Alt som er skrevet mellom syndefallet og Jesu seier over døden er en lang, og til tider kronglete, reise som forteller om Guds farshjerte og hans store frelsesplan. Og alt som er skrevet etter Jesu oppstandelse er begynnelsen på slutten som skal komme, et budskap som roper misjon og etterfølgelse. Et budskap som forteller oss store ting om hvordan det er å være en Jesu disippel gjennom livet.

Jeg vet ikke  hvordan det er med deg, men jeg har et ønske om en fremtid der Gud står i sentrum. Der jeg lærer Han enda bedre å kjenne, og han får ta bolig i meg gjennom Den hellige ånd. Men for å ta Han enda mer med i fremtiden, må jeg ta meg tid til å gå tilbake i historien. Til å lese om hvordan Gud har vært siden solen for første gang sto opp over jorden. Lese om hvordan Gud bruker de mest udugelige mennesker (i våre øyne) til å gjøre store og mektige ting. Jeg trenger hele Bibelen for å bli kjent med min Far, Han som er, alltid har vært og alltid skal være til. Jeg må tilbake til fremtiden.

Ill.foto:  Thetreesisters on flickr