Radikal

Radikal

Hva ville dine siste ord vært? Johns siste ord var å oppfordre oss til å være radikale disipler.

Vi har gått inn i en oktober, og jeg må motvillig innse at sommeren som aldri kom nå er over. Men jeg liker å se det positive ved ting, for en ny måned betyr jo et nytt tema på iTro! Og i løpet av oktober skal vi se på en del forskjellige sider ved det å være radikal!

Kanskje får du noen tanker opp i hodet når du hører dette ordet. Det gjør jeg. Dersom ordet radikal hadde vært et menneske, ser jeg for meg at det hadde vært en ganske pågående og intens mann, gjerne med grått bustete hår og klær han har laget selv, som holder et stort skilt, der det står et slagord med noe han protesterer mot. Slik hadde radikal sett ut hvis han var et menneske, ser jeg for meg.

Hvis vi blir overbevist om noe, så må vi også ta konsekvensene av dette. Det er radikalt

Men ”radikal” er  faktisk ikke en mann, men et ord, og noen blir kanskje litt overrasket når de får høre hva dette ordet faktisk betyr. Jeg skal ikke bruke mye latin (for jeg kan ikke så mye latin), men jeg har lært at radikal kommer av ordet radix, som betyr ”rot” eller ”røtter”.

Når noen blir kalt radikal handler det altså om at de går til roten av noe. Når de først gjør noe, gjør de det grundig, de leker ikke bare med bladene på treet, de går helt til røttene! Det er noe grundig og gjennomgripende ved det å være radikal!

Både innen politikk , religion, moral og andre ting snakker man om å være radikal. Jeg tror vi kan si at det å være radikal handler om å ta noe på alvor. Hvis vi blir overbevist om noe, så må vi også ta konsekvensene av dette. Det er radikalt.

Så hvorfor har vi ”Radikal” som tema på iTro denne måneden? Det vil jeg straks la John Stott få svare på.

Men først et spørsmål til deg: Har du noen gang tenkt på hva det siste du ville sagt til noen skulle vært? Hvis du visste at du ikke hadde lenge igjen, hva ville vært dine siste ord?

Dette ville han si til oss, som sine siste ord

En som faktisk  gjorde alvor av dette spørsmålet var John Stott, som jeg nettopp nevnte. Han var en engelsk kirkeleder og forfatter. I 2005 kom han til og med med på Time Magazines kåring over verdens 100 mest innflytelsesrike mennesker. Etter å ha vært syk en stund, døde John Stott 27. juli i år, 90 år gammel.

Men siden han visste at han snart skulle dø skrev han i fjor det han kalte en ”farewell book”. Her oppsummerte han det som var det viktigste han ville si videre før han døde. Og tittelen på denne boka var ”Den radikale disippel”. Det å være Jesu disippel, som vi kristne er, får radikale konsekvenser for oss. Dette ville John Stott si til oss, som sine siste ord.

Og det skal vi også komme innom her på iTro i løpet av måneden. Så følg med! :)

Foto: 1967geezer på flickr

Temaet for iTro i oktober er "Radikal".

For spesielt interesserte: "Radikal" kommer av det latinske ordet radix, som betyr "rot".