Når grensene våre brytes, blir tryggheten tatt bort og livsutfoldelsen begrenses

Når grensene våre brytes, blir tryggheten tatt bort og livsutfoldelsen begrenses

– Altfor mange opplever i løpet av livet å få de personlige grensene sine krenket, skriver sjelesørger Grete Yksnøy Martinsen.

Jentesnakk

En gang i måneden er det Jentesnakk her på iTro. Her tar vi opp alt det som jenter er opptatt av. Fra jente til jente.

Altfor mange opplever i løpet av livet å få de personlige grensene sine krenket.

Dette skaper alt fra at en husker episoden som en ubehagelig eller ugrei opplevelse, til at det volder dype sår, som gjør skade på kropp og sjel i lang tid.

Variasjonene handler om at vi er ulike som mennesker, og også om hvilke personlige grenser som krenkes og på hvilken måte.

Fysiske og psykiske grenser

Hva er dine personlige grenser? Har man rett til å ha det?

Det er sunt og godt for oss å ha noen grenser rundt oss selv. Det er naturlig at noen får komme tettere på oss enn andre.

Grensene våre gjelder ikke bare det fysiske, som hvem vi ønsker å gi en klem til for eksempel.

Det gjelder også det psykiske, som hvem vi forteller hva til.

Det er ikke naturlig at absolutt alle skal vite om ALT om oss. Psykiske grenser kan også handle om hva vi kjenner er greit at folk sier til oss og ikke.

Å leve med språk og tilsnakk som man opplever krenker grensene sine, er slitsomt og stressende, og ikke noe man skal tolerere.

Når tryggheten blir tatt bort

Når andre respekterer grensene våre, da har vi det godt. Det skaper trygghet og vi kan utvikle, å utfolde oss, uten bekymring for at andre skal invadere grensene våre.

Slik får vi ro til å bygge en trygg selvfølelse og vi kan finne identiteten vår.

Når grensene brytes, når de krenkes av andre, så blir tryggheten tatt bort og livsutfoldelsen begrenses.

Har ikke kjæresten rett på nærhet?

Men når man får seg kjæreste da? Er det ikke slik at kjæresten har rett til å få nærhet – og da må man bare levere på det, selv om det kanskje ikke føles riktig for en selv?

Svaret her er nei.

Det er aldri noen som har «rett på» noe av deg. Du, din kropp og dine grenser, er ditt. Og bare ditt. Hvor mye du vil dele, hvor nær du ønsker å være et annet menneske, hvor intim du ønsker å være, det er det viktig at du gjør deg noen tanker om.

Og om noen mener at «du BØR jo» – så er det kanskje tid for å ikke være i et slikt forhold mer.

Viktig å lytte til følelsene

Vi har et apparat i oss, følelsene, som sier fra når vi opplever noe som ubehagelig, vondt, ikke greit osv. Det er viktig å lytte til disse.

Og så er det viktig å lytte til de vi har rundt oss. For det er ikke sikkert at andre har samme grenser som deg, og derfor skal vi spørre, være våkne og respektfulle overfor andre mennesker.

Spør heller en gang for mye, enn en gang for lite: «Er det greit at jeg gir deg en klem nå?»

@karly.valencia / Twenty20

Jentesnakk

En gang i måneden er det Jentesnakk her på iTro. Her tar vi opp alt det som jenter er opptatt av. Fra jente til jente.