Nær korset

Nær korset

Langfredag ble Jesus dømt, og pint til døde på et kors. Like før han døde sa han; “det er fullbrakt”.

Da Jesus hadde fått vinedikken, sa han: “Det er fullbrakt. Og han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd”.

Arne Helge Teigen er ansatt som førsteamanuensispåFjellhaug Internasjonale Høgskolei Oslo, som også driver bloggen»På sporet av sannhet«.

(Joh. 19. 30).

Det er bare  apostelen Johannes som har skrevet at Jesus sa dette. De andre evangelistene nevner det ikke.
Du undrer kanskje på hvorfor Johannes hørte ord fra Jesus som de andre disiplene ikke fikk med seg? Grunnen kan være at Johannes stod nærmere Jesus enn de andre disiplene. Da Jesus led stod han helt inn til korset der Jesus hang, slik at han til og med kunne samtale med Jesus. Derfor hørte han disse ordene av Jesus.

Å leve nær ham er å leve nær korset

At Johannes stod  nær Jesus, og derfor hørte noe som de andre ikke hørte, minner oss om noe viktig. Det minner oss om at den som lever nær Jesus får en dypere innsikt i frelsen enn andre. Det viser oss også hva det vil si å leve nær Jesus. Å leve nær ham er å leve nær korset. Det er å ta til seg hva Guds ord sier om Jesu død hver eneste dag.

Det finnes bekjennende kristne som mener at de kan ordet om korset så godt at de ikke har bruk for å høre det mer. De lever i en farlig stilling. De har ikke innsett at ordet om korset er noe kristne mennesker lever av. De har kanskje ikke en gang erfart at det er ordet om korset som både gir det evige livet og bevarer dem i troen på Jesus.

Gud vil at du skal ta til deg at Jesus har fullbrakt frelsen for deg

Lever du nær  korset, eller står du på avstand fra Jesus? Flere har den rette kunnskap om hvorfor Jesus døde. Men ikke alle disse har fått se hva det betyr at Jesus har fullbrakt hele frelsen for dem. Derfor finner de ingen hvile. De strever med å bli slik at Gud kan godta dem. Samtidig opplever de at de står langt borte fra Jesus. Slik er det, selv om de nok forsøker å tjene ham.

Har du det slik vil jeg si deg noe. Gud vil at du skal ta til deg at Jesus har fullbrakt frelsen for deg. Du trenger ikke streve mer. Lenge før du ble født fullførte Jesus alt det som trengs for å gjøre deg til Guds barn. Jesus fullbrakte din frelse på Golgata.

Han, som er  Gud, tok på seg straffen for de synder som du og jeg har gjort. Ja, han gjorde helt og fullt opp for dem. Når det gjelder din frelse er det derfor bare en ting som skal fylle synsfeltet ditt. Jesus som ble korsfestet for dine synder. Han døde for deg.

Ill.foto:  Leonard John Matthews på flickr