– La oss begynne å tenke mer over julesangene vi hører på

– La oss begynne å tenke mer over julesangene vi hører på

MIN JULESANG: – I en tid med mye stress og travle dager, er det deilig å kunne trekke seg tilbake og tenke på hva julens budskap egentlig betyr for oss.

Min julesang

«Min julesang» er en spalte som strekker seg fra 21.- til 23.desember. Hver dag vil en ny person dele sin julesang og fortelle hva den har betydd i deres liv.

Vi har lett for å høre på julesanger som gir oss julestemning, uten å egentlig tenke over budskapet sangen gir oss.

Jeg er glad i sangen «En krybbe var vuggen». Den får frem julens budskap på en fin måte. Gud sendte ned sin sønn til jorden som et menneske. Han ble født og lagt i en krybbe. Denne lille babyen som lå i krybben skulle bli verdens frelser, og åpne veien for oss til Gud, slik at vi kan ha en relasjon med ham.

Jesus kom ned fra det høyeste og ble fattig, for at jeg får være rik på hans nåde.

Guds kjærlighet

Så høyt elsker Gud oss. At han var villig til å ofre sin egen sønn en gang for alle. Jesus levde et perfekt liv i stedet for oss, fordi vi selv ikke klarer det. Så døde han på korset for å sone vår synd. Han tok vår plass.

Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. (Kolosserne 2,14)

Han kom ned til jorden og tok bolig i en stall, som kanskje er den mest fattige og minst kongelige plassen han kunne ha blitt født i. Og nå vil han ta bolig i vårt svikefulle (Jeremia 17,9) og vantroende hjerte, som heller ikke er en konge verdig.

Josef og Maria banket på dører og spurte om noen hadde plass til dem. De fikk til slutt plass i denne stallen. På samme måte banker Jesus på våre hjerter og ønsker å ta plass i våre liv. Er vi villige til å slippe han inn, og til å la han få plass til å forvandle hjertet vårt? Sangen sier:

Han kom fra Guds himmel
Gud selv var han lik
Men Jesus ble fattig,
Og jeg er blitt rik.

Jesus kom ned fra det høyeste og ble fattig, for at jeg får være rik på hans nåde.

Det siste verset er en veldig fin beskrivelse av hele julens budskap.

Fra krybben til korset
Gikk veien for deg,
Slik åpnet du porten
Til himlen for meg.

Sangen avsluttes med en bønn til Gud om at han skal velsigne oss, være med oss, og gi oss lys på vår vei, så alle kan samles i himmelen hos ham! Vi kan be om at Gud skal vise oss hvor vi skal gå med budskapet om evangeliet, slik at han kan lyse opp veien for oss.

Tenk over julesangene du hører på

Så la oss begynne å tenke mer over julesangene vi hører på. La dette blir en juletid som får deg til å reflektere mer over hva Jesus faktisk har gjort for deg, og hvilken nåde han ga deg da han levde et perfekt liv, og døde på korset for deg.

Min julesang

«Min julesang» er en spalte som strekker seg fra 21.- til 23.desember. Hver dag vil en ny person dele sin julesang og fortelle hva den har betydd i deres liv.