Leve Ekte

Leve Ekte

Er du som kristen bevisst på å være annerledes?

Tema:

Tema på iTro i oktober er "Ekte".

Dersom du kaller deg kristen er du med på å vise ikke-kristne hva det vil si å være kristen. Kanskje er du en av få kristne på skolen eller på jobben eller i vennekretsen, eller kanskje har du et trygt kristent miljø rundt deg og nesten bare kristne venner. I begge tilfeller er du med på å bygge opp om andres forståelse av hva det vil si å være kristen.

Media forteller oss  mye om hvordan vi skal leve og oppføre oss. Det er mange forventninger fra samfunnet, og mange normer å følge. Disse impulsene i hverdagen er naturligvis noe som preger oss, og vi føyer oss nok etter mange av disse forventningene for å gli bedre inn i mengden. Det er jo fort sånn at hvis man har litt utdaterte etiske verdier vil man bli sett rart på. «Vi lever jo tross alt i 2012!». Men en kristen gjør sin funksjon i verden nettopp ved å være annerledes.

Vi er annerledes

Jesus sier at  vi er jordens salt, og verdens lys (Matt 5:13-16). Vi er altså salt i verden, noe som skal skille seg ut i mengden. Vi er annerledes og det må vi ikke være redde for å være. Vi er også lys i verden, og skal skinne slik at andre ser våre gode gjerninger og priser Gud. Men hva er disse gode gjerningene og hvordan kan vi være annerledes?

«Dere stråler blant dem som stjerner på nattehimmelen når dere holder fast på livets ord» (Fil 2:15-16)

Luther skrev at  utenfor de ti bud er det ingen gjerning som kan være god for Gud, og at det ikke har noe å si om det er noe som ansees som viktig i verdens øyne. Når vi har disse ti bud som rettesnor i livet, vil det naturligvis prege våre gjerninger. Dette igjen vil folk rundt deg merke, for ved å leve etter disse budene er man også annerledes. Man skiller seg ut fra mengden når man holder fast på ordet.

frelsen gir mer enn hva verden kan tilby

Dette er ikke alltid en lett oppgave, men det er noe vi som kristne skal strebe etter. Vi som kristne trenger å være bevisste på hvordan vi lever livet, slik at ikke-kristne kan få se at frelsen gir mer enn hva verden kan tilby.

«Lev rett blant hedningene, så de som baktaler dere og kaller dere onde mennesker, kan se deres gode gjerninger og prise Gud den dagen han kommer.» (1 Pet 2:12)

Foto: John Olav Selstø