Hvorfor bryter unge mennesker med troen?

Hvorfor bryter unge mennesker med troen?

Og er det mulig for oss å forstå og respektere et slikt valg når vi selv beholder troen?

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Denne saken er skrevet av teolog Eivind Svenningsen. Dersom du lurer på noe angående intervjuene han har gjort i forbindelse med sin mastergradsavhandling, kan du kan kontakte han på eivind.svenningsen@gmail.com

De fleste som bryter med troen gjør det i ung alder. Hvorfor er det egentlig slik? Er det mulig for oss å forstå og respektere et slikt valg når vi selv beholder troen?

Det siste året har jeg intervjuet 7 personer som tidligere har vært kristne, men som nå har brutt med troen. I intervjuene fortalte de om hva som hadde påvirket valget deres. De snakket åpent om sin vei bort fra kristendommen og jeg lærte mye fra deres historier.

Mangel på bevis.

De fleste av de jeg snakket med har ingenting imot kristendom eller religion. De har ikke opplevd noe vondt som gjorde at de brøt med troen. Det som går igjen som en viktig grunn for at de sluttet å være kristne er at de synes de mangler beviser for å tro på Gud. De ser ingen grunn til å tro på Gud når de mangler beviser for at han eksisterer.

Flere sier at de heller vil forholde seg til det vitenskap og forskning har bevist, enn til hva religiøse tekster sier. Hvis Gud blir bevist av vitenskapen en gang i fremtiden vil de være åpne for å tro på han, men inntil da velger de å sette troen «på vent».

Hva slag bevis?

Å kreve bevis for å tro at Gud eksisterer er et naturlig utgangspunkt. Det er likevel mulig å spørre hvilke beviser vi har tilgjengelig for å tro på Gud.

Bibelens Gud kan ikke oppfattes av oss hver gang vi ønsker det. Vi kan ikke kontrollere han. Han er større enn vi kan begripe helt med vår forstand. Likevel gir han oss bevis på at han eksisterer. For eksempel gjennom anelsen vi får om at det står en Skaper bak skaperverket når vi blir slått av dets skjønnhet.

Enda viktigere er det at han viser oss at han ønsker å ha en relasjon med oss mennesker gjennom evangeliets budskap om Jesus. Dette kan gi oss en opplevelse av glede og fred. Dersom vi aksepterer at slike anelser og opplevelser er bevis som faktisk kan si oss noe om Gud, har vi god grunn til å tro på ham.

Forstå på tross av uenighet.

Ungdommene jeg snakket med er imidlertid ikke villige til å stole på slike bevis. Det er en viktig del av forklaringen for hvorfor de har brutt med troen og gjør det enklere å forstå valget deres. Noen av dem har vært gjennom tunge prosesser hvor de har søkt Gud men ikke har opplevd å få noen respons fra ham.. Til slutt endte de med å gi opp troen sin. Valget om å tro på Gud er opp til hver enkelt person.

Vi bør respektere andres valg og denne respekten henger nøye sammen med at vi forstår at valget kan være tatt på et annet grunnlag enn vårt eget. Vi kan forstå, selv om vi er uenig.

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Denne saken er skrevet av teolog Eivind Svenningsen. Dersom du lurer på noe angående intervjuene han har gjort i forbindelse med sin mastergradsavhandling, kan du kan kontakte han på eivind.svenningsen@gmail.com