Hvordan starte bibelgruppe? Del I

Hvordan starte bibelgruppe? Del I

I denne serien vil vi se nærmere på forskjellige måter å ha bibelgruppe på.

Serie

Dette er første del i en serie som handler om hvordan du kan starte en bibelgruppe, hva den kan inneholde og om hvem du kan ha den med. På onsdager framover vil flere fortelle om sin bibelgruppe.

Vi er bare tre i vår bibelgruppe. Tre jenter. Vi valgte å starte en liten gruppe med noen vi allerede kjente godt. Dermed ble det en blanding av bibelgruppe og en slags medvandringsgruppe (inspirert av Navigatørenes medvandringsbegrep, der man på tomannshånd deler liv og åndelig fellesskap). Vi møtes en gang i uka.

Alle har et ansvar for at dette blir gode samtaler og ikke en sladresyklubb

Vi starter med  middag og prat om det som opptar oss. Vi hjelper hverandre med å oppdage at troen omfatter hele livet. At Gud er med i både opp- og nedturer. At man kan be om hjelp til å bli glad i mennesker man synes det er vanskelig å like. Jeg skal innrømme at det sklir ut innimellom, men alle har et ansvar for at dette blir gode samtaler og ikke en sladresyklubb.

Så leser vi i Bibelen sammen, vi har pleid å lese kirketeksten for søndagen etter. Da får man gjennomgått mange ulike bibeltekster, og man er også ”forberedt” hvis man går i kirken eller på et møte neste søndag. Innimellom har vi brukt samtaleopplegget På ditt ord, Herre for å få hjelp til å forstå teksten.

Det har vist seg at vi trenger god tid til bønn!

Til slutt har  vi en bønne- og takkedel. Det har vist seg at vi trenger god tid til bønn! Først forteller vi hverandre konkrete bønne- og takkeemner, både om oss selv og andre. Det er godt å bruke tid i bønn sammen og sammen med Gud.

Hvordan kan du starte en slik bibelgruppe?
• Spør to-tre gode venner om de vil starte en slik gruppe med deg. Gjør det klart at et er helt greit å si nei, alle må ville for at de skal prioritere det.
• Snakk om hvordan dere vil ha det. Hva skal dere gjøre hver gang, hvor ofte skal dere ha det, skal dere ha en leder, skal dere ha en fast dag eller avtale fra gang til gang?

Hvordan skal gruppa holdes i gang?
• Prioriter! Noen ganger kan det føles som et ork å gå og lett å droppe ut. Likevel – gå i bibelgruppa og snakk heller om hva som gjør det ekstra slitsomt i dag.
• Hvis dere må ta pauser pga reiser, ferie, sykdom eller lignende, avtal når dere skal starte igjen.
• Be for hverandre og for fellesskapet i gruppa.

Det beste med en slik bibelgruppe? Vi vokser nærmere Gud sammen med gode venner. Det blir lett å være åpen og ærlig i en så liten gruppe!

Ill.foto:  © Mele Avery – Fotolia.com