Hvilke nådegaver har jeg?

Hvilke nådegaver har jeg?

Gud vil veldig gjerne at vi skal leve i fellesskap med han.

Serie

Dette er andre del i iTros miniserie om nådegaver. Første del kan du lese her.

Det var det han skapte oss til, og det var derfor han sendte Jesus. Når vi er kristne og tror på Jesus, så er vi en del av Jesu kropp her i verden. Vi skal vise hverandre og de som ikke tror på Jesus enda, hvem Jesus er. Dette er vårt oppdrag. For å utføre dette oppdraget, har Jesus gitt oss en utrustning som vi skal bruke. Dette gjelder alle kristne. Sånn er det fordi vi alle er en del av Jesu kropp og har fått Den Hellige Ånd. Alle kristne har minst én nådegave (1 Pet 4,10).

Hva er det jeg er interessert i?

Bibelen bruker flere  ord for å beskrive nådegavene. I 1 Kor 12,4-6 bruker Paulus 3 forskjellige ord: “nådegaver”, “tjenester” og “kraftige virkninger”. Kanskje kan det hjelpe oss til å se at en nådegave kan være mye forskjellig. Det som er felles for de tre, er at det er Den Hellige Ånd som virker. Det er Han som er drivkraften og gir oss det vi trenger for å utføre det Han hadde tenkt at vi skulle gjøre. Det er det som gjør nådegavene til noe overnaturlig.

Men hvordan finner man egentlig ut hva slags nådegaver man har? Jeg tror det kan være lurt å begynne med å spørre seg selv: Hva brenner jeg for? Hva slags evner og anlegg har jeg? Hva er det jeg er interessert i? – Det er Gud som har gitt deg evner og anlegg. Jeg tror han har gitt deg dem for at du skal bruke dem i tjeneste for Han. Ofte tror jeg Gud utruster oss “i tråd med” de evnene, anleggene og interessene Han har gitt oss. Selv om det ikke nødvendigvis alltid er sånn, tenker jeg at dette er et godt sted å begynne å lete.

Jeg tenker at det er viktig å høre på tilbakemeldinger som vi får

Har du en  erfaren kristen leder du kan snakke med? Det vil jeg oppfordre deg til å ha. En av oppgavene til en kristen leder, er å hjelpe oss å finne nådegavene våre. Det er godt å bli sett “utenfra” av noen som kjenner oss litt godt.

Og så tenker jeg at det er viktig å høre på tilbakemeldinger som vi får: “Det var fint å høre på deg når du hadde vitnesbyrd i dag”. “Du leder lovsangen på en fin måte”. “Takk for at du bryr deg om å spørre hvordan jeg har det”. “Du er så god til å lytte”. “Takk for at du ser meg”, osv. Ofte kan de gi oss en pekepinn om utrustning Gud har gitt oss.

Be om at  Gud vil vise deg hvor han vil du skal tjene. Og, at Han må gi deg det du trenger for å tjene slik han hadde tenkt. Kanskje oppdager du hva han har gitt deg, og kanskje oppdager du at Han kan gi deg nye gaver også.

Ill. foto:  © Frog 974 – Fotolia.com