Gud vil ta deg med på eventyr. Er du klar?

Gud vil ta deg med på eventyr. Er du klar?

Gud vil følge deg til toppen av fjellet, han vil gjøre deg til den mannen du er skapt til å være.

Guttesnakk

Hver måned er det «guttesnakk» på iTro.

Jeg sto på tunet hjemme og så opp mot et fjell. Gud sa at dette fjellet skulle bestiges. Jeg pakket derfor sekken og lite visste jeg om hva Gud hadde tenkt til å vise meg på turen. Jeg opplevde det som en reise gjennom noe mer, noe jeg skulle dele med flere. En reise som skulle gjøre meg klar over at Gud vil ha meg med på eventyr, og at det gjør noe med meg.

Hindringer

Det første som møtte meg på turen var en stor bekk. En hindring. På samme måte, vil vi i livet stadig vekk møte hindringer. Bibelen bruker ofte ordet snare, som per definisjon betyr å bli hindret til å nå det målet man egentlig var ment til. Ordspråkene 29.25 sier «Den som er redd for mennesker, setter en snare for seg selv, men den som stoler på Herren har et vern.»

Stigningen startet, pulsen steg, og jeg fortsatte å tenke. Fremfor å gi oss et liv i komfort, vil Gud utvikle oss. Han vil gjøre oss til menn lik Jesus.

Dette gjør han ved å utvikle vår karakter, i det vi tar i mot han som frelser. Hvordan utvikler han vår karakter? Jo, det gjør han ved å tillate hindringer i våre liv. Hver gang det kommer en stor bekk, hva gjør vi da? Tar vi frem campingstolen og gir opp, eller skal vi komme oss over og videre? Hver hindring vi møter er karakterutviklende.

Hver prøvelse og fristelse vi møter, er med på å utvikle vår karakter. Hver gang vi møter disse hindringene har vi et valg. Vi kan alltid gjøre gode valg og velge å la Gud bygge karakteren vår, men det er vårt valg. Gud vil følge deg til toppen av fjellet, han vil gjøre deg til en kriger, og ikke minst den mannen du er skapt til å være.

Åndelig reise og kamp

Vi er alle på vår egen fjelltur med Gud, men lar vi han utvikle oss slik han ønsker? Ofte blir jeg så opptatt av andre sin fjelltur, at jeg helt glemmer min egen. Tillater jeg å la andre bli ulike meg, uten
at jeg misliker de? Vi er skapt i Guds bilde. Gud er snill og grei, men han er også streng, vred og krigersk når det trengs. Det er også sider vi har i oss, men tillater vi de?

Han gikk i krigen for oss, og nølte ikke med å gå hele veien til toppen av fjellet – for oss. Dagens mann skal være sterk i egen kraft og klare alt på egenhånd. Men jeg tror at den mannen som er sterk nok til å bøye kne for verdens skaper og hente styrken sin i han, har noe helt eget.

«Gutter kan bli trette og slitne, unge menn kan snuble og falle. Men de som venter på Herren, får ny kraft; de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.» Jes 40, 30-31.

Denne kraften gir ikke arroganse, selvgodhet og falsk ydmykhet, men en sann visshet om at vår styrke ligger i han som skapte oss.

Gud ønsker å ta deg med på et eventyr, en fjelltur, et liv der han vil bygge deg opp til å bli den mannen han skapte deg til å være. Han trenger ikke menn som vil krige for han, men vi trenger det. Vi er tross alt menn.

 

Guttesnakk

Hver måned er det «guttesnakk» på iTro.