… er glad

… er glad

Ble du provosert nå? Kanskje du har kjærlighetssorg eller er syk?

Kanskje du har blitt svikta av ei god venninne eller favorittlaget ditt tapte den viktigste kampen denne sesongen? For ikke å snakke om all sult og fattigdom i verden? Hvordan kan du da være glad?

Bibelen snakker uforskammet mye om glede, og jeg tror at vi kristne kan bli enda flinkere til å øve oss på å feire. Men aller først vil jeg si noe om å være trist. For, ja, det er lov å være trist. Like alvorlig som Bibelen tar gleden, tar den sorgen. Noen av oss har måttet oppleve mye vondt i livet. Og Gud er trøstens Gud som ønsker å være der for deg og bære deg gjennom det vonde.

Men her kommer det overraskende. I Bibelen virker det som om det ikke er en motsetning mellom å ha det vondt og å være glad. For Paulus er ikke virkelighetsfjern når han sier til filipperne at de skal glede seg i Herren ALLTID.

Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si: Gled dere.
(Fil 4,4)

Han har ikke plutselig glemt at livet som en liten kristen minoritet i Filippi kan by på problemer. Han har ikke glemt den stadige trusselen om forfølgelser og lidelser de stod ovenfor. Like lite som Gud overser dine problem og det som er vondt i livet ditt når du leser dette verset.

Den menneskelige gleden er nemlig avhengig av det som er rundt oss

Det vi må skille mellom her er den menneskelige gleden og den gleden som en får av og i Jesus. Den menneskelige gleden er nemlig avhengig av det som er rundt oss. Det livet gir oss. For noen er det penger, suksess, popularitet, hos andre avhenger den av kjæresten, familien eller helsa. Men Jesus snakker om en glede som kan bo i oss. Og som attpåtil skal være fullkommen.

Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan være fullkommen.
Joh.15,9-11.

Dette er altså en glede Jesus ønsker at du også skal ha! Den gleden står til disposisjon for enhver Jesu disippel.

Vi lar oss ofte lure av forestillingen om at gleden begynner når neste eksamen er unnagjort

Så er det slik at noen av oss, og kanskje du er en av dem, må ta et oppgjør med vår egen selvbeskuelse. For i tillegg til å fokusere på alt som går galt i eget liv, kan vi ha en tendens til å åndeliggjøre vår egen elendighet. Synd og utilstrekkelighet gjør at vi går med bøyd hode og lar gleden forsvinne ut bakdøra. Men ovenfor en korsfestet og oppstanden Jesus Kristus har vi ingen unnskyldning til ikke å feire både livet og evigheten.

Paulus sier det faktisk slik at hvis du vil bli stående fast i troa, er gleden i Herren en viktig brikke (Fil.4,1-4). I tillegg sier Nehemja:Gleden i Herren er deres styrke(Neh.8,10). For en disippel vet nemlig hva han har.

Så begynn nå! Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den! (Salme 118,24) Vi lar oss ofte lure av forestillingen om at gleden begynner når neste eksamen er unnagjort, når man får seg kjæreste, når man er gift. Ikke la de ytre faktorene ta fra deg gleden over at du som kristen har fått evigheten gratis opp i hendene.

Et lite tips til slutt : Bruk den neste uka på å øve deg på å se livet i et bibelsk perspektiv.

Ill.foto: Dawn Ashley på flickr.com

 

En disippel

En disippel er en som følger Jesus. I serien «En disippel…» tar vi opp noen sider ved det Bibelen forteller oss skal kjennetegne en disippel.