En misjonspakt

En misjonspakt

Kan store misjonskonferanser i fjerne land ha noen betydning for oss hjemme i sofaen?

Som vi allerede har toucha innom på iTro var det nettopp enverdenskonferanse for misjoni Cape Town i Sør-Afrika. Men hva så egentlig? Har det noe som helst å si for deg som satt hjemme i sofaen at det blir holdt slike samlinger?

Vi vil gi deg en utfordring. For da en tilsvarende verdenskonferanse ble holdt i Lausanne i Sveits i 1974 ble det laget en pakt som alle som var til stede skrev under på. Denne pakten, som har blitt kaltLausanne-pakten, går ut på å be, planlegge og arbeide sammen for å utbre evangeliet over hele jorden. De fleste misjonsorganisasjonene i Norge og mange mange andre rundt om i verden har slutta seg til denne pakten.

Bli med på denne pakten du også, og skriv under på den selv

Og nå kommer vår utfordring til deg, hvis du er opptatt av misjon: Bli med pådenne paktendu også! Les gjennom den, og hvis du vil være med på dette kan du printe den ut, og skrive under på den selv, slik mange har gjort det før deg.

Av og til kan det være bra å minne oss selv om hvor viktig misjon er, både for Gud og for oss, og da kan Lausanne-pakten være til god hjelp og inspirasjon.

Må Gud i sin nåde hjelpe oss til å være tro mot denne pakt til hans ære. Amen. Halleluja!

Lausanne-pakten består av 15 ganske korte punkter pluss en konklusjon, og det tar omtrent et kvarter å lese gjennom den hvis du leser i normalt tempo. (Det er omtrent like lang tid som en halv episode med Hotel Cæsar…)

Oppfordringen er herved gitt. Misjon er vår felles oppgave. Må Gud være med oss, både der vi er nå og overalt der vi kommer til å dra. Måhan hjelpe oss til å være vitner for ham uansett hvor vi er!

"I lys av denne vår tro og beslutning inngår vi derfor en høytidelig pakt med Gud og hverandre om å be, planlegge og arbeide sammen for å utbre evangeliet over hele jorden. Vi oppfordrer andre til å slutte seg til oss. Må Gud i sin nåde hjelpe oss til å være tro mot denne pakt til hans ære. Amen. Halleluja!"
(Lausanne-paktens konklusjon)

Foto:tnarik på flickr.com

Misjon er spalten hvor du kan lese om misjonstemaer, misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning tilNorsk Luthersk Misjonssamband(NLM), organisasjonen som står bak iTro.