Bistand

Bistand

Noen misjonærer jobber med helsearbeid eller vannprosjekter. Hjalmar Bø mener at vi kan kalle det misjon.

NLMdriver misjon på forskjellige måter, gjennom for eksempel evangelisering, trosopplæring, litteraturarbeid, bibelskoler og menighetsarbeid. I tillegg er mange av misjonærene sendt ut for å jobbe med for eksempel helsearbeid, utdanning, jordbruk og vannprosjekter. Dette kalles bistandsarbeid, eller utviklingshjelp om du vil. Vi har spurt Hjalmar Bø om hva som er sammenhengen mellom bistand og misjon. Det ser jo ut som det henger sammen, når en misjonær jobber med utviklingshjelp.

– Det er to oppdrag som gjelder for oss som kristne, et dobbelt oppdrag sier vi av og til. Vi skal forkynne evangeliet til andre mennesker, men vi skal også elske vår neste, og vise nestekjærlighet overfor de menneskene som lever nær oss, sier Hjalmar.

Når menneskene rundt oss lider kan vi ikke overse det

Helt siden de første misjonærene reiste til Kina i 1891 har NLM vært med og drive sykehus, skoler og diakonalt arbeid. Nå jobber for eksempel noen misjonærer med helsearbeid, skole og utdanning, og vannprosjekter i Afrika. Og andre med å bedre helsetilbudet og styrke barns rettigheter i Mongolia.

– Vi har alltid vært opptatt av å se hele mennesket, og vi har ofte arbeidet i områder der det er mange fattige mennesker, og mange som har en vanskelig livshverdag. Når menneskene rundt oss lider kan vi ikke overse det, men vi vil leve ut nestekjærligheten der vi er. Hvis vi kommer inn en plass og folk holder på å dø av tørke, da blir det lite troverdig hvis vi bare forkynner de evangeliet. De trenger både vann og evangeliet, sier Hjalmar.

Vår omsorg for menneskene rundt oss må være ekte

Hjalmar sammenligner bistandsarbeidet i misjonslandene med å ha en vanlig jobb her i Norge.
– Den jobben et menneske gjør, gjør en for Gud. På samme måte som en som jobber i Norge skal få tenke det, skal de som jobber med bistandsarbeid også tenke at det er fordi det er behov for meg her. Det har egenverdi at vi bryr oss om menneskene rundt oss, det må ikke bare bli middel for at andre skal bli frelst Vår omsorg for menneskene rundt oss må være ekte, både i Norge og som misjonærer i andre land.

Ill.foto fra vannprosjekt i Etiopia:Loland / NLM arkiv

 

Misjon

Misjon er spalten hvor du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning tilNorsk Luthersk Misjonssamband(NLM), organisasjoenen som står bak iTro.

Hvorfor misjon’a, lissom?