Vandre i Guds sannhet

Vandre i Guds sannhet

Gud elsker deg og ønsker at du skal få se det han ser, når han ser deg.

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt, skrevet av en av iTros faste andaktsskribenter.

Det kan være lett å tenke negative tanker om seg selv. Vi føler oss ikke gode nok, vi liker ikke det vi ser i speilet og vi måler verdien vår i blant annet det vi mestrer og ikke mestrer i livet.

Selv om man er kristen, er det ikke sånn at de menneskelige tankene automatisk forsvinner. De er der, og av og til kan det virke som at de aldri gir helt slipp.

Det kan være ting i livet ditt som binder deg til et negativt tankemønster rettet mot deg selv. Det kan for eksempel være ødelagte relasjoner, sinne, skuffelser og bitterhet. Dette tankemønsteret er med på å hindre din vekst i troen, og kan stå i veien for livet og gavene Gud har lagt i deg.

Se det Gud ser

I Johannes 8,31-32 står det:

”Jesus sa da til jødene som var kommet til tro på ham: hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri”

Gud elsker deg og ønsker at du skal få se det han ser, når han ser deg. Han ønsker at du skal få et fullstendig liv i ham. Guds sannhet skal gjøre deg fri fra de tingene i livet ditt som binder deg.

Gud kan gjøre deg fri

Men det å endre et tankemønster er ikke nødvendigvis en enkel sak, derfor har jeg lagt til noen konkrete tips.

  • Be om at Gud skal gjøre deg fri fra de tingene som binder deg.
  • Bli bedre kjent med Gud ved å lese i Bibelen.

Til slutt vil jeg minne om disse to bibelversene:

”La meg få vandre i din sannhet, lær meg, for du er Gud, min frelser! Til deg setter jeg alltid mitt håp” (Salme 25,5)
”Herre, lær meg din vei så jeg kan vandre i din sannhet! Gi meg et helt hjerte, så jeg frykter ditt navn!” (Salme 86,11)

John Olav Selstø

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt, skrevet av en av iTros faste andaktsskribenter.