Ufortjent

Ufortjent

Har du tenkt på at Gud ser hjertet ditt? Han ser alt og likevel vil han ha noe med både deg og meg å gjøre.

I Bibelen står det om to menn som kom til tempelet for å be. Den ene stilte seg opp og bad slik: ”Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, som snyter, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der.” Tolleren, som var den andre mannen, sto langt nede, løftet ikke blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: ”Gud, vær meg synder nådig!” (Luk 18,9-13)

Han visste at han hadde syndet og trengte Guds nåde

Den første mannen  hadde kanskje levd et godt liv utad, men hvordan var hjertet hans? Det står at ”du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand” (Matt 22,37). Og ”du skal elske din neste som deg selv” (Matt 22,39). Gud ser også hjertet ditt. Det er ingen ting vi kan skjule for Gud. Mannen som bad om nåde hos Gud visste at han hadde syndet og trengte Guds nåde.

”Her er det ingen forskjell, for alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus.” (Rom 3,22-24)

”Ufortjent” og ”nåde” er to ord som egentlig betyr det samme. Det kommer tydelig frem at det er uten vår fortjeneste. Gud har erklært den som tror på Jesus for rettferdig fordi han har sonet vår skyld.

Er ikke det noe å takke for!!»h2>

Profeten Jesaja bruker  et annet bilde på å illustrere Guds ufortjente nåde. ”Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. (Jes 1,18)

Gud har kledd deg i nye klær. De skitne klærne som du hadde på deg har Gud byttet med klær som er hvite som snø. Du som kommer med din synd til Jesus har Gud erklært rettferdig. Da skal du få stå ren fremfor Gud selv om du har syndet. Er ikke det noe å takke for!! Jesus tok din plass på korset!

Bønn

Kjære Gud,
du ser hjertet mitt, tankene mine og det jeg gjør.
Takk for at når jeg tror på deg har du ufortjent erklært meg rettferdig, fordi Jesus tok min plass på korset.
Amen.