Trygge, komfortable liv?

Trygge, komfortable liv?

Som i filmen 'Hobbiten' er det ikke sikkert livet vårt som kristne alltid er komfortabelt, trygt og enkelt.

Andakt

Dagens andakt er skrevet av Eyvind Olafsrud. Han er 23 år, kommer fra Kristiansand, og studerer bibeloversettelse ved Misjonshøgskolen i Stavanger.

I fjor kom første del av filmen ‘Hobbiten‘ ut på kino, og andre del kommer nå i desember. Jeg gleder meg stort. For et par uker siden så jeg den første filmen på nytt med noen venner som enda ikke hadde fått sett den.

Trailer til filmen ‘Hobbiten’.

Som en umiddelbar  kommentar etter at filmen var ferdig kom «Hvorfor kunne ikke bare ørnene flydd dem hele veien til fjellet?». Et godt spørsmål. Det hadde jo vært mye enklere, tryggere og mer komfortabelt enn å gå på føttene.

Det er ikke sikkert at det alltid er komfortabelt, trygt eller enkelt

Av og til  lurer jeg på hvorfor Gud ikke tar oss hjem til seg så snart vi begynner å følge Han. Vi får tilgitt det vi har gjort galt, og Han sier at vi er rettferdige. Hvorfor ikke bare ta oss hjem? Da hadde vi fått lov til å være med Han som skapte oss, som elsker oss, og kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Vi kunne vært der hvor det ikke er sjalusi, baksnakking eller gruppepress for å drikke, røyke eller slanke seg.

Svaret finner vi i noen ord som trollmannen Gandalf sier til Bilbo nokså tidlig i filmen ‘Hobbiten‘. «Dersom du drar ut på dette eventyret, er det ikke sikkert du kommer levende ut av det. Og hvis du gjør det, vil du ikke lenger være den samme».

På samme måte inviterer Gud oss til å følge etter Han. Det er ikke sikkert at det alltid er komfortabelt, trygt eller enkelt. Gud inviterer oss til det som kalles helliggjørelse. Vi er kalt til å leve sammen med Jesus her på jorda, og hver dag vi bruker sammen med Han, så blir vi mer lik Ham.

Gud ordnet det slik at vi kan se Ham jobbe i livene våre

I begynnelsen av  ‘Hobbiten’ er Bilbo en hobbit som elsker å ha orden på ting, leve et fredelig liv, uten noen uventede hendelser. Alt er kontrollert. I løpet av filmen ser vi at han forandrer seg litt etter litt. Når alle tre filmene er kommet ut, tror jeg vi kommer til å se en helt annen Bilbo.

Det hadde jo heller ikke vært så gøy å se en film hvor Bilbo og dvergene fløy til fjellet på 5 minutter.

Dersom vi hadde blitt tatt opp til himmelen så snart vi ble Jesu etterfølgere, hadde vi ikke fått sjansen til å bli forandret ved å bruke tid med Jesus.

Bønn

Kjære Jesus, takk for at du er den som gjør oss mer lik deg. Hjelp oss til å se at du har kalt oss til en reise i livet med deg. Gi meg styrke til å holde ut når ting er vanskelig i livet. Gi meg glimt av hvordan jeg en gang var, for jeg er den jeg er nå ved din nåde. Du gir meg ikke opp.

Gud ordnet det slik at vi kan se Ham jobbe i livene våre. Dersom du ser tilbake på hvordan ting var i livet ditt for ett, to eller tre år siden, så er jeg sikker på at ting har forandrert seg.

Det gir håp for at Gud vil gjøre enda mer i tida framover.