To eller ti bud

To eller ti bud

Hvorfor fremhever Jesus to bud?

Spørsmål: Jeg har hørt at Jesus fremhever to av de ti budene som viktigere bud. Hvilke bud er dette, og hvorfor fremhever Jesus disse?

Hei.

Det stemmer at Jesus fremhever to bud, men det stemmer ikke at det er to av de ti budene. Jesus får spørsmål om hvilket bud som er det største bud i loven. Og svarer på dette med å holde fram to bud som skal vise seg å dekke alle de ti bud og mer til.

Og en av dem, en lovlærd, fristet ham og sa: Mester! Hvilket bud er det største i loven? Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene.
(Matt 22,35-40)

Denne teksten står nevnt i både Matteus, Markus og Lukas. (Markus 12,28-34, Luk 10,25-28)

Jesus svarer ihvertfall på hva som er det største budet»

De tre ulike evangelistene trekker fram ulike trekk ved denne mannen som spør. Matteus sier at det var en fariseer som var lovkyndig som ønsket å sette ham på prøve. Markus sier at denne skriftlærde mente at Jesus hadde svart bra på tidligere spørsmål, og ville derfor spørre ham. Lukas sier også at det var en lovkyndig som skulle teste Jesus.

Vi vet altså at denne mannen tilhørte fariseerne som var en politisk og religøs retning. Han var lovlærd, det vil si han hadde peiling på det Gamle Testamentet. Han synes at Jesus hadde svart godt for seg, og var ute etter å prøve Jesus. Det kan virke som om han ville prøve å sette ham fast.

Jesus svarer ihvertfall på hva som er det største budet, men legger til at det er ett som er like stort.

Dermed likestiller Jesus egentlig allebudene, og sier ikke at noen er viktigere en andre

Jeg tror vi får forklaringen i Matteus 22,40. Her sier Jesus at på disse to bud, hviler hele loven og profetene. Med dette ønsker Jesus å si at det er dette som er kjernen/sammendraget i hele det Gamle testamentet.

Jesus sier at en annen plass, at den som elsker meg, holder mine bud.

Hadde vi elsket Herren av hele vårt hjerte, av hele vår sjel, og av all vår forstand, og nesten vår som oss selv, da hadde vi fulgt alle Guds bud, alle de tingene han har bedt oss om. Dermed likestiller Jesus egentlig alle budene, og sier ikke at noen er viktigere en andre.

Av Steffen Stensland

Ill.foto: Oberazzi on flickr.com

Svaret er skrevet av Steffen Stensland.

Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du under Påfyll.

Vil du sende inn ett spørsmål gjør du det under Kontakt Oss.