Mange ville følge Jesus, og han testet av og til den egentlige motivasjonen deres

Mange ville følge Jesus, og han testet av og til den egentlige motivasjonen deres

Hvorfor svarte Jesus så hardt enkelte ganger?

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Mens de gikk der på veien, var det en som sa til ham: «Jeg vil følge deg hvor du enn går.» Jesus svarte: «Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men Menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på.»

Han sa til en annen: «Følg meg!» Men mannen svarte: «Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far.» Da sa Jesus til ham: «La de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike.»

Det var også en annen som sa: «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få si farvel til dem der hjemme.» Men Jesus svarte: «Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.»

(Lukas 9,57-62)

Mange ønsket å følge Jesus

I Lukas kapittel 9 er Jesus i ferd med å bli en virkelig «influencer» og har tidenes mulighet til å skaffe seg følgere i hopetall.

Leser vi hele kapitlet tas vi fra den ene höjdaren til det andre:

  • Jesus metter 5000 med fem fisker og to brød (v.10-17),
  • disiplene får se Jesus herlighet idet klærne hans blir blendende hvite og Moses og Elia viser seg sammen med ham (v.28-36),
  • en gutt blir satt fri fra en ond ånd (v.37-43),
  • og i starten av kapitlet har disiplene selv vært med på å helbrede syke og forkynne Guds rike (v.1-6).

Ikke rart at disiplene ble gira og at mange andre også ønsket å følge med Jesus og bli hans disippel.

Hvorfor svarer Jesus så hardt?

Hva er så Jesu respons?

Mens Jesus andre steder kun virker litt reservert og tilbaketrukket når folk blir gira og har lyst å «gjøre ham til konge» (Joh 6,15), virker han i dagens bibeltekst nesten å være avvisende, brydd, og sette opp rigide krav til de som ønsker å følge ham.

Hva er for eksempel galt med å begrave sin egen far, før man slår ut på en disippelvandring med Jesus?

Eller er det slik at Jesus mener at dersom man virkelig vil følge ham, så er det ingen tid til å si hadet til familien før man tar fatt på en lengre misjonsreise? Hvorfor disse kontante og tilsynelatende harde svarene?

Ulike bibeltekster balanserer hverandre

Faktisk viser dagens tekst oss viktigheten av å lese en hel Bibel, og ikke bygge troen vår bare på utvalgte vers og «Jesus-statements».

Det samme gjelder dersom vi leser og anvender alle tekster i Bibelen helt bokstavelig inn i våre egne liv; vi havner fort i den ene grøfta etter den andre.

Her vil en helhetlig tilnærming til Bibelen hjelpe oss til å få bedre oversikt og oppdage hvordan de ulike bibeltekstene «balanser hverandre», samt hvordan de ulike enkelttekstene gir mening i sammenhengen de står i.

Klart det tiltrakk seg mennesker som ønsket å være med på noe stort og bli med i den voksende «Jesus-bevegelsen»

Som nevnt er Lukas kapittel 9 tettpakket av mirakler, tegn, under og sterke opplevelser for de som var omkring Jesus.

Han hadde allerede valgt ut 12 av sine etterfølgere og gitt dem «myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer.» (v.1), og sendt dem ut for å forkynne Guds rike.

Tenk å få et slikt ærefullt oppdrag av denne mirakelmannen av en rabbi? Klart det tiltrakk seg mennesker som ønsket å være med på noe stort og bli med i den voksende «Jesus-bevegelsen».

Jesus testet menneskers egentlige motivasjon

Vi trenger ikke lese lenge i evangeliene før vi oppdager at Jesus ofte testet menneskers egentlige motivasjon for å følge ham.

Så når han svarer noen av disse som «ønsker å følge ham hvor han enn går» med kryptiske og tilsynelatende skarpe svar, er det dette han holder på med.

Han hadde allerede sagt til de tolv at «om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.» (v.23)

Å følge Jesus er altså ingen dans på roser. Men det betyr heller ikke at man skal neglisjere familien og andre relasjoner. Jesus hadde nemlig kritisert fariseerne for å gjøre dette (Mark 7,8-12), og et av de ti bud som Gud ga israelittene under utgangen fra Egypt var nettopp «å hedre din far og din mor.» (2 Mos 20,12).

Satte kulturelle tradisjoner over Jesus

Så når Jesus tar det som en «unnskyldning» at en av mennene i dagens tekst ønsker å gå hjem å begrave sin far, før han ønsker å følge Jesus, handler ikke dette om en vanlig begravelse.

Den hadde nok allerede funnet sted, kort tid etter dødsfallet, slik det også gjør flere steder i dagens Midtøsten.

I stedet ser dette ut til å handle om tradisjonen med at den eldste sønnen i huset skulle vende tilbake til hjemstedet et år etter dødsfallet og holde en ny begravelsesseremoni hvor man på nytt begravet den avdødes benrester i en spesiell krukke.

Dermed antydes det at mannen satte lydighet mot kulturelle tradisjoner over lydighet mot å følge Jesus.

Jesus gir oss alltid nye sjanser

Mannen som først vil dra hjem og ta avskjed med familien minner om situasjonen der profeten Elia kalte Elisja til å bli hans etterfølger (1 Kong 19,19-21).

Profeten Elia ga her Eliasja lov til å dra hjem og ta avskjed med familien før han kom og fulgte ham, hvilket viser at etterfølgelse på ingen måte handler om at man ikke skal bry seg om familien.

Men det kreves besluttsomhet for å følge Jesus. Man må være klar over at disippelskap ikke er den mest komfortable og forutsigbare livsstilen (v.58), og man trenger å ha blikket rettet fremover i den retning man skal «pløye» (v.62), for at etterfølgelsen av Jesus ikke skal «spore av» eller ta andre veier.

Bygger vi troen vår på en hel Bibel vet vi at Jesus er full av nåde og alltid gir oss nye sjanser.

Men vi vet også at etterfølgelse innebærer en helhjertet besluttsomhet der vi ikke kan få både i «pose og sekk» her i livet, men må være beredt når han kaller oss.

Hva er din motivasjon for å følge Jesus?

John Olav Selstø

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.