Løft blikket fra skjermen

Løft blikket fra skjermen

Vi kan være folk som ser, anerkjenner og viser godhet. både nå i jula og i det kommende året.

I løpet av en uke, møter vi mange ulike mennesker, med forskjellige livserfaringer og historier.

Noen av dem bor på gaten. Andre gruer seg til høytider som jul. Noen av dem har ingen venner. Men mange av dem har det kanskje skikkelig bra. Felles for  dem, er at dette er mennesker vi møter i vår hverdag.

Men fordi vi i store deler av dagen ser ned i en skjerm, går vi glipp av mye av det som skjer rundt oss. Det å se i en skjerm, kan og være en lett måte å unngå kontakt med de menneskene vi møter på vår vei. Derfor vil jeg bruke denne andakten på lignelsen Jesus fortalte om den barmhjertige samaritan.

Den barmhjertige samaritanen

I Lukas 10, 30-56, står det:

En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi.
Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham.
Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa: Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.

Løft blikket fra skjermen

Denne lignelsen er like aktuell i dag som på Jesu tid. Vi har mulighet til å bry oss om de som trenger det. Se de rundt deg, men ikke bare se, bry deg om de du ser. På samme måte som samaritanen som fikk inderlig medfølelse for mannen fra Jeriko, skal vi få medfølelse for de menneskene vi møter i løpet av livet.

Jeg vil oppmuntre deg til å løfte blikket fra skjermen, til å ikke være den som går utenom og forbi. Men en som ser, anerkjenner og viser godhet. Ikke bare nå i julen, men og i det kommende året.