LEVENDE TRO: Kle dere i kjærlighet

LEVENDE TRO: Kle dere i kjærlighet

Her finner du det syvende av åtte bibelgruppeopplegg om Kolosserbrevet.

Levende Tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg i 8 deler. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få opplegget gratis her på iTro annen hver søndag.

  1. Takk og be for samlingen
  2. Les Kol 3,12-4,1 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere
  3. Lytt til: Jesus at the center – Irael & New Breed
  4. Les teksten under, høyt i fellesskap
  5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
  6. Del bønneemner og be for hverandre

La alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår Far, ved Ham.

Har du tenkt på at du er hellig? Paulus bruker ofte det ordet når han beskriver de kristne. Det gjør det veldig tydelig for oss hvor stort det er å tro på Jesus: Da blir vi hellige. Vi har ikke bare blitt akseptert og akkurat kommet gjennom nåløyet hos Gud, men vi har fått dén statusen: Vi er så høyt elska av Gud, og han kaller oss hellige, perfekte, feilfrie – i Jesus.

Guds gode vilje for oss

Paulus gir oss først noen veldig utfordrende, men viktige ord: Dere som er kristne skal preges av inderlig medfølelse, godhet, mildhet, ydmykhet og tålmodighet. Vi skal bære over med hverandre og tilgi hverandre. Alt dette er ting som ikke faller oss så naturlig, men vi forstår at det er Guds gode vilje som ligger bak det. Vi får det bedre sammen som mennesker i denne verden hvis dette preger oss.

Gud vil hjelpe oss, forandre oss, og gi oss mer av disse gode tingene når vi ber ham om hjelp. Og den viktigste hjelpen finner vi i vers 16: La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Søk Gud der han lar seg finne – i Bibelen.

Den ideelle kristne familien

De siste versene i teksten bruker Paulus på å beskrive hvordan den ideelle kristne familien skal leve sammen. Jeg sier ideelle, fordi det er der Bibelen legger lista – slik burde det være. Vi får bud, formaninger og veiledning om livet som kristen, og så virker det så vanskelig for oss noen ganger. Det kan være vanskelig å forstå hvorfor Gud mener dette er det beste for oss, og det kan virke helt umulig å leve opp til det.

Vi må huske på at vi er syndere som lever i en ødelagt verden, derfor er det så mange ting vi ikke får til å gjøre på den måten Gud mener er best for oss. Vi kommer alltid til å være syndere, så lenge vi lever her på denne jorda, men i troen på Jesus er vi tilgitte syndere. Og løftet gjelder: Gud vil hjelpe oss til å leve etter hans gode vilje, og han vil stadig fornye oss og hjelpe oss til å leve godt med hverandre.

Elske slik Jesus elsker

På denne tiden bestod en familie av far, mor, barn og tjenere, derfor deler han opp sine ord til hver av disse gruppene. I Efeserbrevet 5,22ff skriver Paulus om det samme, men her understreker han også at på samme måte som Kristus er hode for menigheten, skal mannen i en familie være hode for kvinnen, og sin familie. Hvis utgangspunktet er at mannen skal elske familien sin slik som Jesus elsker oss, da forstår vi at Paulus sin beskrivelse av familielivet virker godt.

Det som ofte kan skje når vi leser disse versene er at vi tar med oss alle erfaringene våre om fedre (og mødre!) som ikke alltid er gode mot familien sin. Da virker det veldig provoserende å lese at kvinnen skal underordne seg en kanskje herskesyk mann, og at barna skal adlyde alt en pappa bestemmer. Nøkkelen for å forstå at denne teksten viser oss Guds godhet, er å forstå at mannen skal ligne på Jesus. Og det er en stor utfordring til alle som er og skal bli fedre.

Hvis alle i en familie søker Jesus, kler seg i kjærlighet (v 14) og elsker hverandre, da kan man leve godt sammen.

Spørsmål til samtale

1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
2. Hvilke av egenskapene Paulus beskriver i vers 12-13 føler du at du har mest av? Og minst av?
3. Er Bibelen viktig for deg? Hvordan kan Bibelen få enda mer plass i livet ditt, i samtalene dine, i ditt kristne fellesskap, i bønnene dine?
4. Tre ganger i teksten sier Paulus noe som ligner: La alt dere sier og gjør, skje i Jesu navn (v 17), gjør ting av et oppriktig hjerte, i ærefrykt for Gud (v 22) og gjør arbeidet for Herren og ikke for å tjene mennesker (v 23). Dette viser oss hva som skal være viktigst i livet: Å ha Gud på førsteplass. Hvordan kan du sette Gud først i ditt liv?
5. Prøv å sette ord på det du tror på: Hvorfor er det så vanskelig for oss å leve opp til idealene og kravene vi møter i Bibelen?

Levende Tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg i 8 deler. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få opplegget gratis her på iTro annen hver søndag.