LEVENDE TRO: Jesus er her

LEVENDE TRO: Jesus er her

Her finner du det tredje av åtte bibelgruppeopplegg om Kolosserbrevet.

Levende Tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg i 8 deler. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få opplegget gratis her på iTro annen hver søndag.

 1. Takk og be for samlingen
 2. Les Kol 1,24-29 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere
 3. Lytt til: Everything – Tim Hughes
 4. Les teksten under, høyt i fellesskap
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
 6. Del bønneemner og be for hverandre

Kristus er blant dere, håpet om herligheten!

Når dere samles i bibelgruppe, da er Gud der også (Matt 18,20). Og når utgangspunktet vårt som mennesker er at synden hindrer oss i å ha et forhold til Gud, da er dette ganske fantastiske nyheter. Gud er her, han ser deg og han bryr seg om deg. Og det gjør at du kan komme til bibelgruppe, lovsangskveld, bønnemøte, leir, kveldsmøte, bibeltimer, seminar og festival – ja hva som helst der Jesus står i fokus – med forventning om at her kan du bli møtt av Gud, og bli bedre kjent med hvem han er og hva det betyr for deg i ditt liv.

Den hellige ånd i deg

Du er ikke avhengig av å være sammen med andre kristne for at Gud skal være sammen med deg, for når vi blir kristne får vi Den hellige ånd. Den hellige ånd er Gud selv, en del av treenigheten, og har flere viktige oppgaver i livet vårt.

Den hellige ånd jobber i oss, slik at vi forstår at vi er syndere som trenger Jesus. Den hellige ånd hjelper oss til å forstå hvem Jesus er, og hjelper oss til å leve mer og mer slik som Gud vil. Den hellige ånd er Guds kraft i oss, som veileder, trøster, oppdrar og bevarer oss i troen.

Når du setter deg ned med Bibelen, som er Guds ord til oss, da hjelper Den hellige ånd deg til å forstå hva du leser, og til å se at det gjelder deg og ditt liv. Derfor kan du ha forventninger til hver eneste dag med Gud, fordi han vil være nær deg. Du må bare søk ham der han er å finne: Be og lese i Bibelen, lytte til taler og snakke med andre om det du tror på.

Paulus sitt oppdrag

Jeg har fått et oppdrag, sier Paulus. Gud har gitt meg et oppdrag, og det er så viktig at jeg er villig til å lide for det. Paulus sitt oppdrag er å forkynne Guds ord, å fortelle andre at Gud har fullført sin frelsesplan. Som jøde visste Paulus godt at de alle gikk og ventet på Messias – frelseren som Gud hadde lovet skulle komme og redde dem, og at skriftene deres (det vi nå kaller Det gamle testamentet) var fulle av profetier om Messias.

Samtidig som de hadde fått mange hint og frampek om hvordan frelseren skulle komme, så var det allikevel et mysterium for dem. Nå har det blitt åpenbart, sier Paulus! Det vi tror på er ikke noe nytt, det er oppfyllelsen av profetiene, og det er Jesus som er Messias.

Jesus gir håp

Det viktigste for Paulus er å fortelle om Jesus. Han er blant dere, han er sammen med dere, Jesus er her. Jesus er håpet om herligheten. Der Jesus er, er det håp. Inn i våre liv er det fantastiske nyheter.

Jesus gir meg håp her og nå. Han ser meg, bryr seg om meg og tar livet mitt på alvor. Jesus vet hvordan det er å være menneske, han har opplevd sykdom, smerte og ondskap. Og han vil være nær oss midt i det vonde vi opplever.

Samtidig gir Jesus meg håp for evigheten. Jeg kan løfte blikket og hvile i at en dag skal all smerte og alt som er vondt bli borte. I evigheten sammen med Gud, i himmelen, der skal det bare være godt å være. Og da tar Gud et oppgjør med ondskapen, en gang for alle.

Mens vi er her på jorda, kan vi leve dagene våre sammen med Gud og bli bedre og bedre kjent med ham vi skal tilbringe hele evigheten sammen med. På samme måte som Gud hadde en oppgave til Paulus, har han det til deg. Og han vil gi deg den samme styrken til å gjennomføre ditt oppdrag som Paulus fikk for sitt.

 

Spørsmål til samtale

 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Har du en opplevelse av at Gud har sagt noe til deg? Kanskje noe i en andakt traff deg, du har fått et bønnesvar, eller noe ble viktig for deg når du leste i Bibelen? Ta gjerne en runde og la de som vil dele noe.
 3. Prøv å sette ord på det du tror på: På hvilken måte gir Jesus oss håp?
 4. Paulus viser oss at vi må gi videre det vi har fått. Hvordan kan du dele håpet om Jesus med andre i hverdagen din akkurat nå?
 5. Hva mener Paulus med at han «arbeider og kjemper i hans kraft» (Guds kraft), slik det står i vers 29?

Levende Tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg i 8 deler. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få opplegget gratis her på iTro annen hver søndag.