Kortvarig og langvarig glede

Kortvarig og langvarig glede

Det er fristende å gå for de enkle løsningene som gir en kortvarig glede.

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt, skrevet av en av iTros faste andaktsskribenter.

Vi mennesker er skrudd litt rart sammen. Vi ønsker oss gjerne det som gir glede som varer – langvarig lykke. Jeg gjør i alle fall det.

Men i livet har jeg opplevd dette: Langvarig lykke krever ofte en annen og tyngre form for arbeid enn kortvarig lykke. Det er for eksempel enkelt å legge ut et fint bilde på instagram som gir mange likes. Det er jo gjort på 2 minutter.

Men å for eksempel pleie et vennskap, være snill over tid mot de som ikke er snille tilbake, eller å jobbe for gode karakterer på skolen, det krever mye mer arbeid enn 2 minutt. Det krever mange 2-minuttere daglig i mange år.

Vi velger ofte løsninger som gir kortvarig glede

Men selv om det krever lite å legge ut et bilde på instagram, og det kjennes bra ut der og da, er dette en kortvarig glede.

Dessverre velger vi, eller i alle fall jeg, ofte de raske løsningene for å kjenne meg vel. Det er en dårlig plan. For la oss være ærlige – når livet er vanskelig og man prøver å finne lyspunkt, blir det en mager trøst å bla seg gjennom profilen sin på Instagram og telle likes. Bibelen sier noe om dette:

Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn. (Johannes 15,16)

En virkelig glede som varer

Vi har fått en oppgave av Jesus – at alle mennesker skal få høre det fantastiske budskapet om at Gud gav sin egen sønn for våre synder. Det ultimate beviset på hans evige kjærlighet mot oss.

Og når vi først er inne på glede: Det å få se et menneske ta imot Jesus, det er virkelig glede som varer. Både for den som forteller og for den som tar imot.

Men kallet om å være en disippel er ikke av den type arbeid som er fort gjort og som gir raske resultater. Eller, det kan for så vidt være det. Av og til kan man oppleve at folk er raske med å ta imot frelsen. Men ofte vil det ta lang tid.

Å vise Guds kjærlighet er aldri forgjeves

Heldigvis er det aldri forgjeves det vi gjør, når vi gjør det for Jesus. Ingen av de gangene du viser Guds kjærlighet, enten i ord eller handling, er forgjeves.

Men for å holde motet oppe over tid, er deg viktig å huske på at det ikke er de likes-ene du får i dag som teller i det lange løp. Det er det du gjør for evigheten. Dette kan være vanskelig å huske på i en hverdag der alt skal gå veldig fort.

Da kan det være lurt å for eksempel be denne bønnen: «Gud, hjelp meg til å ikke bare leve for det som gir kortvarig lykke, men for det som tjener til det evige livet. Hjelp meg å investere tid og krefter i det som varer.»

Jeg håper og ber om at vi som kristne kan finne glede i det arbeidet som tar tid, men som gir varig glede. Da tror jeg, over tid, at vi skal få se mange mennesker frelst til evig liv og evig glede.

John Olav Selstø

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt, skrevet av en av iTros faste andaktsskribenter.