Hva er gyldig i Bibelen?

Hva er gyldig i Bibelen?

Kan dere forklare hvorfor man skal si at det ikke er ok med slaveri selv om det er står i Bibelen, mens vi skal tro at homofilt samliv er synd fordi det står i Bibelen? Hva er det som bestemmer hva som er gyldig og på hvilket grunnlag?

Hei!
Her kommer svar på ditt gode spørsmål. Ja, jeg velger å se det slik fordi det er nok ikke et spørsmål som blir stilt, men flere. Dersom hvert enkelt spørsmål skulle fått et skikkelig svar så kunne man skrive mye, men jeg velger å ta en kortfattet versjon.
Først: Normene i Bibelen.

Basisen for alle lover og normer i Bibelen er de ti bud. Bibelens vitnesbyrd om seg selv avgjør alt. Bibelen er skrevet ned av mennesker som var inspirert og drevet av Gud til å gjøre det. «Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom.» (2 Tim 3,16)

Det tryggeste er å ta skriften som den står, og samtidig be Gud ved den Hellige Ånd om å vise og forklare sannheten i det ordet som står skrevet. Mitt råd er altså: Lær de ti bud og les Bibelen med respekt og under den Hellige Ånds veiledning, da kommer normene på plass og rett og galt blir tydelig. Så hender det at vi stille og rolig må si at dette forstår jeg ikke. La det bare ligge og les videre. Det har mange måttet gjøre før deg.

I Bibelen er det ikke noe grunnlag for å utnytte mennesker

Spørsmålet om slaveri kan nok være vanskelig. Det har fungert forskjellig i forskjellige kulturer og til forskjellige tider. Slaveri har i våre ører en klang av mishandling og utnyttelse: Dårlig betaling, stort press, lange arbeidsdager osv. Det er en uting og bør ikke finne sted.

Slaveri er også forbudt. Afrikanere ble ført til Amerika for å arbeide. Det er en fryktelig historie. I dag snakker vi om seksslaveri, barnearbeid, utbytting, mennesker som jobber for ei dårlig lønn for å lage billige varer til de som har mer enn nok fra før. I Bibelen er det ikke noe grunnlag for å utnytte mennesker på den måten. Det er galt og umoralsk, og det stemmer ikke over ens med det bibelske bud om nestekjærlighet.

Bibelen sier i 1Kor 7:20-23:

«Enhver må bli i det kall han var i da han ble kalt. Var du trell da du ble kalt? La det ikke bekymre deg! Men kan du bli fri, så gjør heller bruk av det. For den som var trell da Herren kalte ham, han er Herrens frigitte. Likeens er den frie som ble kalt, blitt Kristi trell. Dere er dyrt kjøpt, bli ikke menneskers treller!»

Noen ganger har man inntrykk av at ord som trell og slave er blitt brukt om mennesker som er avhengig av at andre gir dem arbeid til livets opphold. Vi sier i dag arbeider, ikke slave. I den vanskelige tiden for slavene i Amerika kan vi også lese fine historier om mennesker som behandlet sine slaver som arbeidere, gav dem frihet og sørget for dem på en god måte. Noen benyttet også anledningen til å kjøpe slaver fri på markedet og sa til dem: nå er du fri. Du kan gå dit du vil, eller arbeide hos meg hvis du ønsker det.

Gud skapte ikke menn til å leve sammen med menn

Mennesker gjør dette med homofili veldig vanskelig. Mange har også problemer som de bør få hjelp for. Bibelen sier at Gud skapte. Han skapte alt. Han skapte mennesket i sitt bilde, til mann og kvinne skapte han dem. Jfr skapelsesberetningen i 1. Mosebok kapittel 1 – 3. Homofili er et produkt av en utvikling som Gud klart viser at Han ikke aksepterer. Det hjelper ikke hva mennesker finner på. Gud skapte ikke menn til å leve sammen med menn og kvinner til å leve sammen med kvinner.

Bibelen sier følgende i Rom 1:24-27 om menneskene når deres lyster og lidenskaper kommer på villspor: «Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen framfor Skaperen, han som er lovprist i evighet. Amen. Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse.»

Fordi Jesus førte til en forandring

Dette er harde ord for mange, og de blir enten bortforklart eller omtolket av de som forsvarer uavhengige vilje og en fri moral. Ofte blir kjærlighetsbudet brukt som en begrunnelse for at dette ordet ikke kan tas bokstavelig. Men Gud har satt en grense for moralen like sikkert som at Han har satt en grense for livet. – Du skal ikke drepe. Men du skal heller ikke drive hor, og hor er all seksuell omgang som ikke legger innen for rammen av det forhold som Gud skapte mellom mann og kvinne. Så enkelt er det, og samtidig så vanskelig

Hvorfor kan vi etter dette si at vi kan se bort fra det som står i Det gamle testamentet (GT) om slaveri? Jo, fordi Jesus førte til en forandring. Derfor må det som står i GT tolkes i lys av Det nye testamente (NT). Som vi ser, sier NT noe annet om slaveri enn GT, og da er det det som gjelder. Når det gjelder homofili, sier GT og NT det samme. Da er det selvsagt det som gjelder.

ill. foto: Oberazzi on flickr.com

SPØRSMÅL OG SVAR

Lurer dupå noe? Flere Spørsmål og Svar finner du under Påfyll.

Vil du sende inn et spørsmål gjør du det under Kontakt Oss