Gud tåler din sorg, fortvilelse og tvil

Gud tåler din sorg, fortvilelse og tvil

Når livet er tøft kan det være vanskelig å kjenne at Gud er nær.

I Salme 22,2-3 skriver David:

Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke, jeg roper om natten og får ikke ro.

Det kan hende at du har det sånn med Gud akkurat nå. Han virker fjern og livet er rett og slett skikkelig tungt. Det kan hende at du er sint og bitter på ting som har skjedd i livet ditt, eller kanskje du ofte føler deg redd og bekymret. Du har nettopp blitt syk eller har vært syk lenge. Du er kanskje ensom, eller føler at du aldri strekker til.

Kanskje er det noe eller noen i livet ditt som gjør deg vondt psykisk eller fysisk. Eller det kan hende det er noe helt annet som gjør at livet føles uutholdelig og som gjør at du ikke har nok krefter akkurat nå. Når livet er tøft kan det være vanskelig å kjenne at Gud er nær. Det kan være et tiltak å be og det kan være tungt å møte andre mennesker som ser ut til å fikse livet.

Gud tåler din sorg, fortvilelse og tvil

Hvis du kjenner deg igjen i dette, vil jeg først og fremst si at det er helt greit å ha det vanskelig selv om du er kristen. Du har ikke gjort noe feil. Gud tåler din sorg, fortvilelse og tvil. Jeg tror at Gud er der med deg. Han ønsker at du skal se ham og være nær ham. Jeg tror at han kjemper med deg og for deg. I Matteus 11,28-30 står det:

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.

To praktiske tips

Gud vil at vi skal komme til ham med det vi strever med. Han vil gi oss hvile. Hvis vi tror på Gud har vi muligheten til å legge våre liv, alt godt og alt vondt, i hans hender. Noen ganger er det lett å kaste bekymringene på Gud, andre ganger er det nesten umulig. Derfor har jeg to praktiske tips.

Det første er å bli bedre kjent med Gud gjennom å be og lese i Bibelen. Det andre er å dele tankene dine med noen, en nær venn, bibelgruppen din, en sjelesørger eller en forbeder. La noen be for deg og bære byrdene sammen med deg. Det kristne felleskapet er ikke noe man bare kan ta del i når livet er topp. Det er tvert imot et fellesskap som bør ha rom for hele livet.

John Olav Selstø