Forsmak på himmelen

Forsmak på himmelen

Jeg hadde noe å lære av å møte kristne fra hele verden.

For kort tid siden fikk jeg være med på det jeg vil karakterisere som en av største opplevelsene i mitt liv. I ti dagervar jeg sammen med 4500 andre kristne fra nesten 200 land, og oppleve et stort fellesskap gjennom tilbedelse, bønn, undervisning og samtaler. På tvers av ulike hudfarger, klesdrakter og uttrykksformer var det sterkt å kjenne på fellesskapet med andre kristne brødre og søstre. Sammen delte vi troen på den samme Gud og frelser.

Jeg tror dette virkelig må ha vært en forsmak på det som venter i himmelen. Av og til følte jeg nesten på en ”next–to–heaven–følelse”. Jeg måtte knipe meg i armen noen ganger: neste gang jeg opplever et slikt fellesskap blir jo i himmelen.

De viste meg en tro hvor Gud tas med i alt

Å få nesten  hele verden inn i en og samme hall setter virkelig mitt eget liv og tro i perspektiv. Vi fra rike velferdsstaten Norge tilsynelatende uten noen behov sammenlignet med kristne søstre og brødre fra andre kontinent hvor det ikke er en selvfølge at basale behov som mat, hus og hjem eller at man fritt kan leve ut troen sin har virkelig noe å lære.

Mine kristne søsken fra den globale kirken i sør viste meg en tro hvor Gud tas med i alt, og ialle ting. De viste meg også en Gud som har kraft, kraft til å forandre liv og hverdag. Også deres frimodighet til å dele troen sin selv om de ikke vet hva det vil koste, utfordret meg.

Søk først Guds rike så skal dere få alt det andre i tillegg. Så vær ikke bekymret for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv.  Matt 6,33

For du er stor, og du gjør under.Du alene er Gud.  Salme 86,10

Dagens andakt er skrevet av Kari Margrethe Solvang.

Bønn:

Kjære Gud.
Vi ber om at vi må få lære deg å kjenne. Vi ber om at vi må få se hvor stor du er og at du er en Gud som vi kan få komme med alt til. Vi ber om at vi må bli i stand til å fatte bredden, lengden, høyden og dybden i din kjærlighet.
Amen