Forny en stødig ånd i mitt indre

Forny en stødig ånd i mitt indre

Vårt hjerte må ha feste i et rotsystem som ikke svikter selv om alt annet rakner.

Salmene 51

Dette er en liten miniserie på 4 tekster som handler om Salmene 51,12-14.

«Skap et rent hjerte i meg, Gud,
og forny en stødig ånd i mitt indre!»
Salmene 51,12

På ny kan vi be om det. Han er ikke lei av oss. At vi ikke fikser det. At vi på ny og på ny gjør feil, sårer mennesker, trenger tilgivelse. Han tåler at vi på ny faller.

Ankeret

Vi trenger en ny og stødig ånd. Hvis vi virkelig vil be om dette, vil det få konsekvenser, og vi må ta valg som gir oss en stødig ånd. Å være stødig vil si å stå støtt og trygt, ha en havn, et anker.

Men hvor er dette ankeret festet? Et løst anker har ingen nytte. Det drar oss hit og dit, til utrygge og ustabile steder. Hvor er ankeret ditt festet til?

«Dette håpet er et trygt og fast anker for vår sjel. Det når gjennom forhenget inn i helligdommen, dit Jesus gikk inn og åpnet veien for oss..»
Hebr 6, 19-20b

 

Dypere røtter

Den stødige ånden kan sammenlignes med røttene til et tre. Når livet treffer, når stormen raser, når tåka ligger tykt, da trenger vi å være rotfestet i noe som holder.

Noen ganger opplever vi ting som gjør det lettere å tro, og andre ganger vanskeligere. Hvis troen bare har røtter i egne erfaringer, overlever den ikke livets realiteter. Troen trenger et dypere feste enn i våre følelser. En slitesterk tro har sine røtter i Guds ord.

Når vi ikke får de svarene vi håper på kan vi likevel stole på ham som allerede har vært der som vi er nå.

Når Gud ikke flytter de fjellene vi ba ham om å flytte, eller som vi trodde troen vår kunne flytte, når han ikke skiller vannet så vi kan gå tørrskodd gjennom, da må vi be han på ny gi oss en stødig ånd, og på ny løfte oss opp.

Kanskje ikke ble bønnesvaret slik vi hadde håpet, men vi fikk den styrken vi trengte. Når vi ikke får de svarene vi håper på kan vi likevel stole på ham som allerede har vært der som vi er nå.

Dette synger Lauren Daigle om i sangen Trust In You. Vi kan likevel prise ham i stormen, som Casting Crowns synger, fordi Han er med og har lovet å være med hele veien.

«Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham. Han er lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer, men står der med løvet grønt. Det sturer ikke i tørketider og holder ikke opp med å bære frukt.»
Jeremia 17, 7-8

 

Søke kilden i gode tider

Det er tørsten som driver oss til kilden, til Gud. Og det er kilden som gir oss sterke røtter, slik at vi kan få en stødig ånd. Det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Vårt hjerte må ha feste i et rotsystem som ikke svikter selv om alt annet rakner.

Det er i de gode tidene vi bygger oss sterke, slik at vi er klar til å møte mer utfordrende tider. Hvis vi klarer å søke Gud og lovsynge Gud i gode tider, så tror jeg vi klarer vi det i de vanskelige tider.

Vi må søke kilden, holde oss nær til Jesus, slik at røttene våre når dypere. Da kan treet tåle de stormene som vil komme.

 

Takk Jesus for at det ikke er troen vår, men du som vi tror på som bærer oss, takk for at du vil fornye en stødig ånd i vårt indre!

Simon Berg

Salmene 51

Dette er en liten miniserie på 4 tekster som handler om Salmene 51,12-14.