En relasjon som funker

En relasjon som funker

Våre relasjoner sklir automatisk fra hverandre, men Gud inviterer oss inn i en relasjon som funker.

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt, skrevet av en av iTros faste andaktsskribenter.

Saken ble første gang publisert 17. juni 2018.

Bibelen forteller oss at det som var planen for oss mennesker var at vi skulle leve i tre gode relasjoner: Med Gud, hverandre og skaperverket. Spesielt viktig var relasjonen til Gud.

Siden Gud er kilden til Livet, ekte kjærlighet og godhet, skulle menneskene leve i avhengighet og nærhet med ham.

Ender som ensomme

Menneskene gjorde derimot opprør mot Gud. De vendte ham ryggen. Problemet var at de da vendte Livet, ekte kjærlighet og godhet ryggen. De stod da igjen bare med vage minner om hvordan livet, kjærlighet og godhet var.

Siden vi mistet kontakten med han som er kilden, er det ikke rart vi ikke greier å holde på gode relasjoner med andre mennesker. Vi vendte Gud ryggen, og vi vendte hverandre ryggen.

Vi ender opp ensomme. Dette gjør spesielt vondt, nettopp fordi vi er laget for relasjoner!

Gud vil vise oss en ekte relasjon

I 2 Kor 13,13 står det:

Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle!

Gud er i seg selv en perfekt relasjon: Gud Far, Sønnen Jesus og Den Hellige Ånd. Det høres kanskje litt rart ut, men det er det kristne mener med at Gud er treenig. Han er tre personer i én enhet.

En bruker ofte en trekant for å beskrive forholdet: Det er tre hjørner, men likefullt én trekant. Og har den ei tre kanter – ja, så er det ingen trekant!

Gud viser oss at perfekte relasjoner går an. Det går an å få det til.

Bibelverset over viser at den relasjonen som funker, består av tre helt nødvendige karaktertrekk:

Guds kjærlighet.
Jesus sin nåde.
Den Hellige Ånd sitt samfunn/fellesskap.

Du inviteres inn i Guds fellesskap

Da Jesus døde på korset og stod opp igjen, var det for å gjenopprette relasjonen vår til Gud. Vi som mennesker, med en brutt relasjon til han som er Livet, skal ved å tro på det Jesus har gjort for oss (Rom 10,9), igjen få komme inn i det fellesskapet vi ble skapt til å leve i.

I denne relasjonen får vi del i den ekte kjærligheten, Guds kjærlighet. Her får vi være i Jesu nåde. Her inviterer Den Hellige Ånd oss inn i den relasjonen som aldri i evighet vil gå i stykker.

Du kan få leve livet ditt, her og nå, sammen med Gud.

John Olav Selstø

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt, skrevet av en av iTros faste andaktsskribenter.

Saken ble første gang publisert 17. juni 2018.