Den største kjærligheten

Den største kjærligheten

Hvor mye tror du noen er villig til å ofre for deg?

Andakt

Hver søndag legger vi ut en ny andakt på iTro. Denne andakten har også tidligere vært publisert på iTro, i 2010

«Vis samme sinnelag som Kristus Jesus! Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik.

Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyet ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn.

I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, Gud vår Far til ære!» (Filipperne 2,5-11)

Se for deg…

… Barack Obama slutte som president og flytte til slummen i New Dehli.

… Erna Solberg slutte som statsminister og flytte ut på gata i Oslo.

… ei slutte like før hun er klar for å nå et mål, fordi noen trenger henne.

… du selv gi fra deg rikdommen her i Norge, fordi noen andre trenger det mer enn deg.

Alt dette blir småtteri

Alt dette blir småtteri i forhold til det Jesus gjorde for deg.

Han forlot ikke bare Himmelen der han hadde alt. Der englene tjente ham og han satt på verdens trone.

Ingen har større  kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner, sa Jesus. (Joh 15,13)

Så gjorde han akkurat det.

For deg.

Andakt

Hver søndag legger vi ut en ny andakt på iTro. Denne andakten har også tidligere vært publisert på iTro, i 2010