Den røde knappen

Den røde knappen

Judy ble bedt om å trykke på Den røde knappen. Ville du gjort det?

Andakt

Dagens andakt er skrevet av Eyvind Olafsrud. Han er 23 år, kommer fra Kristiansand, og studerer bibeloversettelse ved Misjonshøgskolen i Stavanger.

Ei dame som het Judy jobba i ei kullgruve. Hun og de fleste andre i landsbyen der hun bodde arbeidet i denne gruva, flere tusen mennesker. Denne dama hadde fått en meget enkel jobb. Dersom fare oppstod, skulle hun trykke på en rød knapp som ville slå alarm over hele gruveanlegget. Judy var kristen, og trodde at Gud kunne tale til henne i hverdagen.

En dag hørte  hun Gud si til henne: «Trykk på den røde knappen». Judy visste at hun kun skulle trykke på denne knappen om faren virkelig var skjedd, og det hadde ikke skjedd noe som hun så som skulle få henne til å trykke på den knappen. Hun kom til å miste jobben sin, jobben som gav den lille maten hun trengte hver dag, dersom hun trykket på knappen og det ble falsk alarm.

Gud spør: Vil du stole på meg?

Så det var  ikke bare-bare å trykke på denne røde knappen. Men hun visste at Gud hadde bedt henne gjøre det. Første gang hun hørte det, gjorde hun det ikke. Neste dag, hørte hun den samme stemmen som hun visste var Gud. Fremdeles turte hun ikke å trykke på knappen. Flere dager i strekk skjedde dette.

Gud kalte denne dama, Judy, til å høre på hva Han sa, og være lydig. Likevel var det vanskelig for Judy å trykke, fordi det innebar en risiko å gjøre det.Hver og en av oss som er kristne, er på en måte i samme situasjon som Judy i vår hverdag.

Jeg har lært at man kan summere opp hele Bibelen i disse syv ordene: «Gud spør: Vil du stole på meg? »

Alarmen går over hele anlegget, og alle arbeiderne strømmer ut

Bibelen forteller oss  at Gud har levd et perfekt liv for oss i Jesus, og tatt på seg alt som vi noen gang har gjort galt.

Vil du stole på Ham når han sier at han har tilgitt deg?
Vil du stole på at Han kan forsørge deg med alt du trenger?
Vil du stole på Ham når han ber deg følge etter Ham, høre hans stemme og være lydig mot det han ber deg om å gjøre?

Historien slutter med at denne Judy trykker på den røde knappen. Alarmen går over hele anlegget, og alle arbeiderne strømmer ut av gruvene. Det har vært en gasslekkasje. Mange liv ble reddet fordi Judy trykket på den røde knappen.Gud er god, og Gud har all makt. Gud er for oss. Vi kan stole på Gud.

Bønn

Herre takk for at du er god, og at vi kan stole på deg. Lær oss å følge etter deg i tillit og lydighet. Åpne øynene våre slik at vi kan se situasjoner slik du ser dem. Amen.

Så til slutt , har du en rød knapp å trykke på? Kaller Gud deg til å ta et skritt framover i lydighet?Det er vanskelig, likevel er Gud til å stole på. Hva Gud kaller oss til å gjøre, er det beste for oss.