Bibelleseplan for påsken 2017

Bibelleseplan for påsken 2017

Påsken er mer enn Kvikk Lunsj, appelsiner og og ski. Vi minnes det Jesus gjorde for oss.

iBibelen

Dette er en god bibelleseplan som tar deg gjennom hele påskehøytiden. Kanskje den kan gi deg noen nye perspektiver på påsken.

Ferie, ski, snø, Kvikk Lunsj og appelsiner. Du trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne at dette er noe nordmenn forbinder med påska. Men påsken er mer enn som så. I påsken minnes vi det Jesus gjorde for oss på Golgata.

Det hebraiske ordet for påske er Pesach og betyr gå forbi. Helt siden syndefallet har vi alle sammen syndet, og handlet mot Guds vilje. Gud skal en gang dømme enhver for det vi har gjort.

Gud ønsker ikke at vi skal gå fortapt, men ha evig liv. På grunn av det Jesus har gjort for oss på korset kan Gud gå forbi vår synd, fordi hele verdens synd ble lagt på Jesus. I Jesus, og bare hos Jesus er vi trygg.

Hva er greia med påsken? Kanskje kan denne Bibelleseplanen bli til hjelp for noen som ikke helt hvor de skal begynne. 

12. april – Den første påske

2. Mos 12,1-28

1. Kor 5,7

Gud selv innstiftet påsken, det er ”Herrens påske”.  Teksten i 2. Mos 12 handler om dette, og det kan være fint å lese denne teksten i lys 1. Kor 5,7.

13. april – Skjærtorsdag – Jesus blir forrådt

Matt 26,1-46

Joh 17

Jesus gikk noen lange timer i møte før han ble hengt på korset. Dette kan du lese om i blant annet Matt 26,1-46. Hva hadde Jesus på hjerte like før han skulle oppleve det mest smertefulle et menneske kan tenke seg? Se hvilken nød Jesus har for sine i Joh 17.

14 . april – Langfredag – Jesus dør på korset

Matt 26,47 – 27,55

Mark 15; Luk 23

Guds sønn blir drept på den mest grufulle måten et menneske kan forestille seg.. Ordet om denne hendelsen er det sentrale i Bibelen og den kristen tro.

15. april – Påskeaften – Herrens lidende tjener

Jes 53

  1. Joh 4

Korsfestelsen av Jesus ble profetert om lenge før det skjedde. Gud har elsket verden slik at han gav sin sønn til soning for våre synder. Straffen som vi har fortjent ble lagt på Jesus.

16. april – 1. Påskedag – Jesu oppstandelse

Joh 20

  1. Kor 15

Det som er umulig for mennesker, det gjorde Gud. En godt bevitnet hendelse, Jesus har stått opp fra de døde.

17. april – 2. Påskedag – Gå derfor ut

Matt 28

Luk 24

Apg 2

Jesus lever også idag! Jesus viser seg for disiplene etter hans oppstandelse. Jesus kaller også oss til å gå videre ut med påskens budskap!

iBibelen

Dette er en god bibelleseplan som tar deg gjennom hele påskehøytiden. Kanskje den kan gi deg noen nye perspektiver på påsken.