Bibelen viser en praktisk kjærlighet

Bibelen viser en praktisk kjærlighet

Kjærlighet er mer enn å sende en god tanke. Kjærlighet koster.

Andakt

Denne andakten ble opprinnelig publisert på iTro januar 2016.

Hva er kjærlighet? Kanskje et litt stort spørsmål å stille, med tanke på at denne andakten ikke skal bestå av mer enn noen hundre ord.

«Kjærlighet er så mangt», tenker du kanskje. Og det er det. Men klarer vi å være mer konkrete?

Ikke alltid tanken som teller

Jeg vet ikke hvor mye du har lest i Bibelen, og hvor mye du har tenkt over hvordan Bibelen formidler kjærlighet. Men uansett om du har lest lenge, eller er ny på vegen, så har du kanskje lagt merke til dette: Bibelen formidler en praktisk kjærlighet.

Men hva betyr så det? Jo, det betyr at man gjør mer for å formidle kjærlighet, enn å tenke noen fine tanker eller si noen fine ord. For det er ikke alltid det er tanken som teller. Det er heller ikke alltid ordene teller.

Det har du kanskje merka selv i noen situasjoner? Dersom du virkelig trenger en klem eller at noen kan hjelpe deg med noe, nytter det ikke at folk sender deg en god tanke. Da trenger du at noen handler, rent praktisk.

Herre, når så vi deg sulten?

Vi skal lese noen vers om dette, som står i Matteus 25,31-40:

Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre.
Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’
Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’

Jesus drev med praktisk kjærlighet

Dette er en type kjærlighet som koster. Det koster mot, tid og krefter, og krever av oss at vi kommer oss opp av sofaen og handler. Men tenk på det som står i teksten over! Det vi gjør mot de som er mest hjelpeløse, det gjør vi faktisk mot Jesus selv. Det syns jeg er en enorm motivasjon for å gjøre godt mot andre.

Noe annet som motiverer meg, er tanken om alt Jesus allerede har gjort for meg. Han er det største forbildet når det gjelder praktisk kjærlighet. Han valgte ikke å si noen trøstende ord, eller sende oss noen gode tanker, nei, han valgte å for oss. Dø, slik at han kunne betale for alle våre synder. Og den tredje dagen sto han opp igjen som seierherre over alt det onde.

Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg ønsker å følge Bibelen i mitt liv, og der står det at vi skal ha Jesus som forbilde i livet. Derfor ønsker jeg i dag å oppmuntre både deg og meg selv til å tørre å leve ut en praktisk kjærlighet – en kjærlighet som setter spor, og som kan vitne om Gud, som er selve opphavet til kjærligheten.

Er du med?

John Olav Selstø

Andakt

Denne andakten ble opprinnelig publisert på iTro januar 2016.