Finnes det en quick-fix?

Finnes det en quick-fix?

Benjamin (22) oppfordrer oss til å møte våre medmennesker med Jesu kjærlighet.

Andakter av og for unge

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for unge. Andaktene baserer seg på et av skribentens favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.

Skulle du ønske at du visste hvordan du kunne dele evangeliet med vennene dine på en enkel måte? Det skulle jeg også!

Tenk så deilig det hadde vært om det fantes et ord eller en setning jeg kunne fortalt dem, og så ville de tatt imot Jesus og blitt kristne!

Den lille bibel

Jeg skulle mange ganger ønske at det fantes en slik «quick fix» som gjorde at vennene mine forstod at Jesus er den beste man kan følge.

Kanskje er ordene i den lille bibel, «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» (Joh 3,16) det nærmeste man kommer en slik «quick fix».

Her er hele evangeliet sammenfattet i en kort setning. Samtidig er det ikke lett for en som aldri har lest i Bibelen før eller hørt om Jesu kjærlighet, å forstå hva dette verset betyr.

Dumskap og «Kanaan-språk»

I 1.korinterne kapittel 2, vers 14 står det:

«Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis.» (1 Kor 2,14)

Ordet dårskap kan oversettes med dumskap, tåpelighet eller idioti. Dette verset forteller oss at mennesker som ikke har tatt imot Jesus og ikke har Den hellige ånd, ikke nødvendigvis vil forstå det som hører ånden til.

Hendelser som vi leser om i Bibelen, eller kjente formuleringer som vi bruker med den største selvfølgelighet, er umulige å forstå for en som aldri har åpnet Bibelen.

«Kanaan-språk» med ord som fortapelse, helvete, synd og frelse kan være dagligtale for oss. For en som ikke kjenner Jesus, blir slike uttrykk umulige å skjønne.

Vis kjærlighet

Faktisk er det slik at vi som er kristne heller ikke forstår alt fullt og helt; vi trenger også hjelp av Den hellige ånd for å forstå ordene vi leser i Bibelen.

Han omga seg med tollere og syndere, og snakket til folk på deres «level» slik at de forsto hva han mente.

Så hvordan kan vi da fortelle ikke-troende om det vi tror på? Det finnes dessverre ingen fasit som fungerer på alle. Likevel tror jeg at det aller viktigste er å møte andre mennesker med kjærlighet.

Litt på samme måte som Jesus gjorde. Han omga seg med tollere og syndere, og snakket til folk på deres «level» slik at de forsto hva han mente.

En oppfordring

Noen ganger kan det bety utrolig mye for et menneske hvis vi møter dem med kjærlighet i stedet for fordømmelse. Vi kan vise andre at vi er glade i dem, i stedet for å fortelle dem at de er syndere som ikke kommer til himmelen dersom de ikke vender om.

Den beste måten å dele evangeliet med andre er å spre den gleden og kjærligheten vi allerede har fått gjennom Jesus Kristus. På den måten kan andre legge merke til at det er noe spesielt med oss. Derfra kan veien være kortere til gode samtaler om tro!

Lightstock / Håkon Rydland

Andakter av og for unge

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for unge. Andaktene baserer seg på et av skribentens favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.