Å tørre å stole på Gud

Å tørre å stole på Gud

Dette er en påminner. Gud er til å stole på. Sjekk det ut selv. Les Bibelen. Gud er til å stole på. Alltid.

Andakt

Marianne Thormodsæter er 23 år og kommer fra Kvinnherad. Hun studerer teologi på Fjellhaug internasjonale Høgskole, og er redaksjonsleder i magasinet Fast Grunn.

Jeg tar meg ofte i å si at jeg stoler på Gud. Legger livet mitt i hans hender. Gir livet mitt for ham. Gjør de rette tinga, gir avkall på mitt eget, for jeg stoler jo helt og fullt på Gud.

Jeg ønsker i alle fall det.

 Moses’ Gud, Israelsfolkets Gud og min Gud – de er samme Gud

Israelsfolket stolte på Gud. En Gud som sikkert virka fjern når Farao herjet med dem som verst. Når de hadde det vondt og trodde det ingen ende skulle ta. Israelsfolket stolte på Gud og ropte til Ham i desperasjon. Gud hørte og han bød Moses om å føre folket hans ut fra Faraos hånd. Etter mye om og men, så gjorde Moses det. Folket og Moses stolte på Gud og gikk – og Gud frelste dem ut.

Moses’ Gud, Israelsfolkets Gud og min Gud – de er samme Gud. En Gud som har en plan, en Gud som frelser, som utfrir, en Gud som knuser fiender, en Gud som er konge til evig tid, en Gud som tar oppgjør med ting som er galt, en Gud som rekker ut en hånd og vil hjelpe. En Gud som sender sin Sønn for å frelse verden. En Hellig Gud. En Gud som er Jesus.

Dersom vi går til Bibelen og ser på alle de menneskene som har stolt på Gud så ser vi at det virkelig er grunn til å stole på han.

Sjekk det ut selv. Les Bibelen. Gud er til å stole på. Alltid.

Jeg veit ikke hva du tenker på i livet ditt, som gjør at du må tørre å stole på Gud. Om det er å tørre å fortelle noen om Ham, tørre å gå i mot strømmen, tørre å flytte til et nytt sted, tørre å reise ut som misjonær, tørre å være kristen der du er. Eksemplene kunne vært langt flere!

Ofte begrenser jeg meg selv og sier at jeg ikke kan fordi jeg mangler x-antall ting. Da stoler jeg ikke på at Gud har en plan som er bedre enn min. Da stoler jeg ikke på at Gud fikser. Da er det jeg som begrenser Gud. Og det er det jo virkelig ikke noen grunn til.

Poenget er at vi må stole på Gud i alle situasjoner i livet – for det er det hans barn alltid har gjort, det var det Moses og Israelsfolket gjorde. Vi kan selvsagt tvile – det er det mange gode eksempler på i Bibelen. Men Gud er der. Vi må tørre å gjøre oss sårbare, tørre å gi liva våre, tørre å la Han som har all makt i himmel og på jord være den som leder oss gjennom livet – i de store og de små tinga.

Dette er en påminner. Gud er til å stole på. Sjekk det ut selv. Les Bibelen. Gud er til å stole på. Alltid.

Tips: Les 2. Mosebok og se hvordan de stolte på Gud.

Andakt

Marianne Thormodsæter er 23 år og kommer fra Kvinnherad. Hun studerer teologi på Fjellhaug internasjonale Høgskole, og er redaksjonsleder i magasinet Fast Grunn.