Å lese salme 146 er nesten som å snakke med en som har levd med Gud gjennom hele livet

Å lese salme 146 er nesten som å snakke med en som har levd med Gud gjennom hele livet

I Salmenes bok i Bibelen finner vi alle følelsene et vanlig menneskeliv inneholder.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Bibelteksten finner vi i Salme 146,1-10:

Halleluja! Lovsyng Herren, min sjel!
Jeg vil lovsynge Herren hele mitt liv, synge og spille for min Gud så lenge jeg er til.
Stol ikke på fyrster, mennesker som ikke kan hjelpe.
De utånder og blir til jord igjen, den dagen faller planene i grus.
Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud.
Han skapte himmel og jord, havet og alt som er i dem, han er trofast til evig tid.
Han hjelper de undertrykte til deres rett, han gir mat til dem som sulter. Herren setter fri dem som er bundet.
Herren gir de blinde syn. Herren reiser de nedbøyde opp. Herren elsker de rettferdige.
Herren verner innflyttere. Han holder enker og farløse oppe, men gjør veien kroket for dem som gjør urett.
Herren er konge til evig tid, din Gud, Sion, fra slekt til slekt. Halleluja!

Salmenes bok i Bibelen

Teksten over er hentet fra Salmenes bok. Dette er den største boken i Bibelen med sine 150 kapitler, eller salmer som vi ofte kaller dem.

De ligger midt i Bibelen og varierer veldig både i lengde og innhold. Den lengste er på 176 vers! Og den korteste har bare to.

Salme 146 er blant de helt siste og inngår i «hallell-salmene». Det er navnet på det de fem siste salmene fordi alle begynner og slutter med «Halleluja!».

Sangbok og bønnebok

Salmenes bok er både enkel og vanskelig på samme tid. Mange enkeltvers er blant de mest direkte og mest siterte i Bibelen.

Noen eksempler er «Sett din vei i Herrens hånd, stol på han, så griper han inn» (Salme 37,5) eller «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti» (Salme 119,105).

Det finnes ikke den følelse eller opplevelse et menneske kan ha som ikke kan få gjenklang i Salmenes bok

Salmenes bok er både sangbok og bønnebok og svært mye av det Jesus sa som er hentet fra Det Gamle Testamentet er hentet fra Salmenes bok.

«Det finnes ikke den følelse eller opplevelse et menneske kan ha som ikke kan få gjenklang i Salmenes bok» er noe jeg har både hørt og lest fra flere om Salmenes bok.

Per på 80+

Har du snakket Per på 80+ om Gud?

Hvis du får anledning til å snakke åpent med et menneske som har levd med Jesus hele sitt liv og som nå begynner å bli skikkelig gammel, så skal du gjøre nettopp det.

Folk er naturligvis ulike, men mange av dem har da et helt liv bak seg, sammen med Jesus. Hva sitter de da igjen med?

Følelser gjennom et helt liv

På en måte er hele Salmenes bok et slikt menneskeliv.

Gjennom boken finnes uttrykk for grenseløs glede og takknemlighet, lovsang og takk. Det finnes også veldig mye frustrasjon og spørsmål, både til Gud og andre mennesker.

Og det finnes store menger klage og sinne. Alt det et vanlig menneskeliv inneholder!

En takk til Gud for den han er

Dermed blir Salme 146 omtrent som å snakke med en 80 åring – med en som har levd med Gud gjennom hele livet, og det er interessant å legge merke til hva som da trekkes frem!

Nå kan du gjerne prøve å lese salmen en gang til og prøve å tenke slik.

Det vi møter, når alt er oppsummert og ferdig, er kort og godt en takk til Gud og en beskrivelse av hvorfor. Det har sin bakgrunn i hvordan han er.

Han er enkelt og greit verdt et skikkelig Halleluja!

 

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen