Jes 58,5

Jes 58,5

Er dette den fasten jeg har valgt,

en dag da mennesket plager seg selv,

bøyer hodet som et siv

og legger seg i sekk og aske?

Kaller du dette for faste

og en dag etter Herrens vilje?