Jeremia 23,16-32

Jeremia 23,16-32

Så sier Herren over hærskarene: Hør ikke på ordene til de profetene som profeterer for dere! De gjør dere tomme; de forteller om syn fra eget hjerte og ikke fra Herrens munn. 17 De sier til dem som forakter meg: «Herren sier:Dere skal ha fred», og til alle som følger sitt egenrådige hjerte: «Ikke noe ondt skal komme over dere.» 18 Men hvem har vært med i Herrens råd og sett og hørt hans ord? Hvem lyttet til hans ord og adlød det?

19 Se, Herrens storm, hans harme, bryter ut! Stormen virvler over de urettferdiges hoder. 20  Herrens vrede legger seg ikke før han har utført og satt i verk planene i sitt hjerte. I dager som kommer, skal dere forstå fullt ut. 21 Jeg har ikke sendt profetene, men de løper, jeg har ikke talt til dem, men de profeterer. 22 Om de hadde vært med i mitt råd, kunne de latt folket mitt få høre mine ord og fått dem til å vende om fra sine onde veier og gjerninger.

23 Er jeg en gud som er nær, sier Herren, og ikke en gud langt borte? 24 Kan noen gjemme seg på hemmelige steder så jeg ikke ser ham? sier Herren. Fyller ikke jeg både himmel og jord? sier Herren. 25 Jeg har hørt hva de sier, de profetene som profeterer løgn i mitt navn: «Jeg har drømt, jeg har drømt.» 26 Hvor lenge har profetene tenkt å profetere løgn, svik fra sitt eget hjerte? 27 Med drømmene som de forteller hverandre, har de tenkt å få folket mitt til å glemme mitt navn, slik fedrene deres glemte mitt navn for Baal. 28 Den profeten som har en drøm, skal fortelle drømmen, men den som har mitt ord, skal tale mitt ord sannferdig.Hva har halmen til felles med kornet? sier Herren. 29 Er ikke mitt ord lik en ild, sier Herren, lik en slegge som knuser klipper?

30 Derfor, se, jeg kommer over profetene, sier Herren, de som stjeler mine ord fra hverandre. 31 Se, jeg kommer over profetene, sier Herren, de som får tungen på glid og forkynner profetord. 32 Se, jeg kommer over dem som profeterer løgndrømmer, sier Herren. De forteller dem og fører mitt folk på villspor med løgner og skryt. Jeg har ikke sendt dem eller gitt dem noen befaling, og de er ikke til noen hjelp for dette folket, sier Herren.