1 Tess 5,6-8

1 Tess 5,6-8

Derfor la oss ikke sove som de andre, men være våkne og edrue! For de som sover, sover om natten, og de som drikker seg fulle, er drukne om natten. Men vi, som hører dagen til, la oss være edrue, iført troens og kjærlighetens brynje, og med håpet om frelse som hjelm.