1. mos 21, 1-2

1. mos 21, 1-2

Herren tok seg av Sara slik han hadde sagt. Det han hadde lovet, gjorde Herren for Sara.  Sara ble med barn og fødte Abraham en sønn på hans gamle dager, ved den tid Gud hadde sagt ham.