Trenger ikke velge mellom vitenskap og tro

Trenger ikke velge mellom vitenskap og tro

Espen Ottosen mener de svarene Jesus vil gi oss ofte ligger på et annet plan enn de svarene vitenskapen gir.

UL2015

UL2015 er NLM ung og Imf-Ung sin ungdomsfestival som arrangeres denne uka i Randaberg Arena.

Espen Ottosen er forfatter, samfunnsdebattant og redaktør for Utsyn.

Han bruker mye av sin tid på å forsvare kristendommen i media og på UL i år har han holdt et seminar med tittelen «Er det egentlig fornuftig å tro på Gud?». Vi kan allerede avsløre at svaret er ja!

Trenger ikke velge mellom tro og vitenskap

Gjennom et flott seminar forteller Espen oss at det kristne budskapet er for alle, men at det provoserer. Dermed skal vi, som Peter sier i 1 Pet 3,15:  «Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier.»

Samtidig er Ottosen tydelig på at troen ikke er noe man forklarer med argumenter, det er noe som man forkynner.

Vi setter oss ned med Espen etter seminaret og lurer på hva han ville sagt til en ungdom som ønsker å tro, men som synes det er vanskelig å både stole på vitenskapen og Bibelen.

– Jeg ville først sagt at man ikke trenger å velge mellom vitenskap og tro. De svarene Jesus vil gi oss ligger på et annet plan enn de svarene vitenskapen gir. Det er opplagt utfordringer når det gjelder noen spørsmål hvor det kan se ut som om naturvitenskapene og Bibelen er på kollisjonskurs, men dette er ikke de avgjørende spørsmålene. I de virkelig store spørsmålene «Hvem er jeg?», «Hvem er Jesus?», «Hva skjer etter døden?» tenker jeg at det er Bibelen som gir svar og at vitenskapen har svært lite å si om slike ting.

Gud er til å stole på

Espen viser tydelig at han er en fornuftig og nysgjerrig person med mange gode tanker. Jeg bestemmer meg for å spørre om han synes Gud oppfører seg logisk og fornuftig ut fra hvordan Han er beskrevet i Bibelen.

– Både og. Det står i Jesaja 55,8 at Guds tanker er ikke våre tanker og Guds veier er ikke våre veier. Jeg vil derfor gjerne ha som utgangspunkt at jeg er bare et menneske og at Gud er Gud. Og da er det ikke unaturlig at det er enkelte ting i Bibelen som kan skape undring. Men jeg tenker at det er mye som er rimelig i Bibelen. I hovedsak opplever jeg at det gir god mening og at Gud er til å stole på som rettferdig, hellig og god.

Videre forteller Espen at han ikke har noen formell kompetanse innen naturvitenskap, men at han holder på å ta en master i filosofi, og derfor prøver han å ligge litt lavt når det kommer til spørsmål rundt evolusjon og big bang. Men han er opptatt av å være nysgjerrig og synes det er nyttig å observere at solide kristne kan tenke ulikt i møte med vitenskapene, enten det er filosofi eller naturfag.

Big bang et argument for Gud

Helt til slutt forteller Espen: – Jeg husker da jeg var ung kristen og var overbevist om at big bang var et argument mot Gud. Det er interessant at nå mener mange kristne filosofer at det er et argument for Gud fordi man kan påpeke at noen må ha startet smellet. Dette betyr ikke at jeg er sikker på hva jeg selv skal tenke om big bang, men jeg er heller ikke så opptatt av å være skeptisk.

Seminaret til Espen ligger ute på iTro. Her kommer Espen med mange gode argumenter for å tro på Gud. For Espen er det viktig at det må være noe evig, ettersom alt rundt oss har en start og en slutt. Hvordan han forklarer det, kan du se her:

Marius Bergersen

UL2015

UL2015 er NLM ung og Imf-Ung sin ungdomsfestival som arrangeres denne uka i Randaberg Arena.