Rotfestet i Jesus

Rotfestet i Jesus

Vi ønsker at troen skal gjennomsyre hele livene våre, og å være rotfestet i Kristus høres fint og lurt ut. Men hvordan ser dette ut i praksis?

Tema under årets UL var et tre. Trær i Bibelen. Når vi snakker om trær, snakker vi også ofte om det å være rotfestet til Jesus og hvordan det påvirker kristenlivet. Vi vil jo gjerne la oss påvirke av Jesus, leve tett til ham og la han skinne gjennom oss. Vi vil at troen skal gjennomsyre hele livene våre. Å være rotfestet i Jesus er noe vi alle ønsker, men det kan fort bli litt vanskelig å forstå hvordan det kan skje i praksis. 

Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud! Kol 2, 6-7

For å forstå litt mer av hva som skal til for å leve et liv rotfestet i Kristus, må vi kanskje se litt nærmere på hva vi legger i ordet rotfestet. Hva vil det si å være rotfestet i noe som helst? 

Mine assosiasjoner til det å være rotfestet rommer begreper som; å stole på, være avhengig av, hente næring fra, finne trygghet i og være hjemme hos. Det finnes selvfølgelig mange flere, kanskje bedre assosiasjoner – men disse gir meg et bilde av sider ved det å leve tett til og rotfestet i Jesus. 

Å være rotfestet i Jesus betyr å…

Stole på ham

Når en plante først slår røtter kan den ikke lenger flytte seg. Den blir helt nødt til å stole på at her vil det være godt å vokse, her vil den få det den trenger. Det er kanskje et litt teit eksempel, men det kan kanskje si oss noe viktig. 

Ønsker vi å følge Jesus må vi tørre å stole på at løftene han gir oss holder, uansett hva som måtte komme. Vi legger livene våre i hans hender og stoler på at han bruker oss og leder oss. Det er sårbart å gi noen andre styringen, men det er jo tross alt Gud det er snakk om! Hvem er bedre å sette sin tillit til en den allmektige som skapte himmelen og jorden? 

Være avhengig av ham

Dette punktet er tett koblet til det forrige. Vi som kristne lengter ofte etter å se Guds plan for livet vårt og at han skal bruke oss i hverdagen. Men tørr vi å gi han muligheten til det? Hvis vi alltid er i situasjoner der vi har full kontroll selv og ikke trenger den kraften som Gud vil gi oss, er det da så rart at vi føler at ting er litt stillestående? 

Vi går ikke i vår egen kraft, men i hans! Da må vi også tørre å sette oss i situasjoner der vi er avhengige av denne kraften. Vi må gå på hans ord! Til mer vi gjør det, til mer avhengige vil vi bli av hans hjelp, kjærlighet og nåde. 

Hente næring fra ham

Et typisk kristen-begrep er «å finne liv i Kristus.» Vi får nytt liv og evig liv gjennom hans død og oppstandelse. Vi får også Guds definisjon av hvem vi er og hva som er godt. Hos Jesus finner vi sannheten om oss selv og om verden. 

I verset fra Kolosserbrevet leser vi «hold fast ved den tro dere er opplært i.» Jeg tror at ved å holde fast ved de sannhetene som Bibelen forteller oss om hvem vi er og hva godhet er – vil vi ha et godt utgangspunkt for å få næring til livet.   

Vi må hele tiden fylle på med næring. Praktisk vil det for eksempel si å lese i Bibelen, be, høre på lovsang eller gå på møter. Vi kan hver dag velge hvor vi vil hente næringen til livet vårt fra – jeg tror den beste finnes hos Jesus. 

Finne trygghet i ham

Gud er sterk når jeg er svak, synger vi i barnesangen. Er vi rotfestet i Jesus vet vi at vi har en stor Gud, en Gud som er større enn alle stormer som måtte komme i livet. Jesus har allerede vunnet over mørket og fienden – han har seiret over døden. Han er ankeret for troen. Hva som enn måtte skje her har vi en ny og bedre verden i vente. En evighet slik den var ment å være fra begynnelsen – uten lidelse, frykt og usikkerhet. 

Være hjemme hos ham

Når vi snakker om familie nevnes ofte røtter og slektstrær. Guds familie består av alle som ønsker å tilhøre ham. Rotfestet i Jesus vil da også bety å være en del av hans familie.  Hos ham kan vi hvile og være hjemme. Denne familien får vi en forsmak på gjennom menigheten her i verden, men fullstendig hjemme blir vi i himmelen.  

Felles for alle disse kjennetegnene ved å være rotfestet er at det ikke er ting som man kan fikse helt selv. Man er helt avhengig av å la den Hellige ånd gjøre jobben og hvile i nåden og budskapet om at Jesus er nok. 

Dermed blir dette noe som ligger ferdig som man går inn i. Det er Jesus som gjør arbeidet i deg, han som tvinner dine røtter fast til seg slik at du kan utstråle hans kjærlighet.

Å leve i takknemlighet over nåden gjør oss rotfestet i han som er nådefull.

Nåden blir essensiell for å forstå hva det vil si å være rotfestet i Jesus. Klarer vi å forstå noe av dybden i nåden og hvor ufattelig stort det er at Jesus gav livet sitt for oss, vil vi også; være helt avhengige av ham, stole på ham, finne liv i ham, finne trygghet i ham og være hjemme hos ham. Å leve i takknemlighet over nåden gjør oss rotfestet i han som er nådefull. 

En plante med røtter i jord som gir liv, trenger ikke å streve selv for å vokse. Sola og jorda gjør jobben, planten blomstrer. Vi er kalt til å leve nært til Jesus, i takknemlighet til ham. Han vil gjøre sine gode gjerninger gjennom oss. Vi blir hans hender og føtter – grener på hans tre.