Påskedag

Påskedag

Jesus hadde stått opp igjen fra de døde. Umulig, men samtidig avgjørende! Når mannen som kan overvinne døden gir oss et oppdrag, er det vel bare å sette i gang?

Serie

Disse påskedagene vil iTro sette fokus på noen deler av bibeltekstene fra påsken og oppmuntre til refleksjon rundt det som skjedde disse dagene.

Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven.  

Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! Skynd dere av sted og si til disiplene hans: ‘Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.’ – Nå har jeg sagt dere det.»

Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem: «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.» 

Matteus 28; 1-10 

Oppstått!

Jesus hadde stått opp igjen fra de døde. Vi har kanskje hørt det budskapet så mange ganger at vi har glemt hvor oppsiktsvekkende det var. Det er umulig! Samtidig er det avgjørende! Til og med Paulus sier; at det er oppstandelsen hele troen vår bygger på. Har ikke Jesus stått opp fra de døde, er troen vår verdiløs. Men dersom han har stått opp, da er han virkelig Guds Sønn – helt Gud og helt menneske. Tror vi på det som kvinnene som kom fra den tomme graven sa til disiplene, at Jesus lever? Da vil det måtte få konsekvenser i livet vårt. Det gjorde det for disiplene.

Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matteus 28; 16-20)

Disiplene trodde på det kvinnene sa, og de fikk møte Jesus igjen før han dro opp til himmelen. Da gav Jesus dem et oppdrag; fortell om hva jeg har gjort for menneskeheten – til alle! Når mannen som kan overvinne døden gir oss et oppdrag, tror i hvert fall jeg at det lønner seg å gjøre som han sier. Denne enorme kraften som overvant døden, er også i oss – gjennom Den Hellige Ånd. Hva skal vi da frykte? Det er vel bare å sette i gang!

Vår oppstandelse

Jesus døde ikke for seg selv, han døde for oss. Dermed sto han også opp for oss. Det sies ofte i kirken at vi er døde, begravet og oppstått til nytt liv i Jesus. Det betyr at det er vi som har fått nytt liv gjennom det Jesus gjorde på korset. Et nytt liv der vi får leve nær Gud, og se fram mot en evighet sammen med ham.

Oppstandelsen gir oss det evige livet, men det gir oss også et nytt liv her på jorden. Vi blir virkelig levende, i stand til å løfte Jesu navn høyt, i takknemlighet for det han har gjort for oss. Sangen under er en av mine favoritter på en dag som denne. Vi har stått opp fra de døde, og fått nytt liv i dag! Det er fantastisk. Det leder til lovprisning, knelende foran han som vasket våre føtter.

 

Les mer om det som skjedde Påskedag:

Matteusevangeliet
Markusevangeliet
Lukasevangeliet
Johannesevangeliet

Serie

Disse påskedagene vil iTro sette fokus på noen deler av bibeltekstene fra påsken og oppmuntre til refleksjon rundt det som skjedde disse dagene.