Det helt ordinære juleevangeliet

Det helt ordinære juleevangeliet

Hvor idyllisk er egentlig juleevangeliet?

Serie

Denne uka handler det om «Jul» på iTro.

Juleevangeliet – å hvor idyllisk det lyder når vi leser det i Bibelen. Hvert år hører vi det lest på nytt, og ser for oss Maria og Josef som står smilende over Jesusbarnet i krybben. Dyrene i stallen er fredelige og smiler de også. Det er varmt og godt og julerengjøringen i stallen er unnagjort. Noen vismenn har fulgt etter en stor stjerne som har funnet seg til ro over stallen, og noen gjetere har fått beskjed av en himmelsk hærskare at de må se å komme seg til Betlehem for å se dette barnet som ligger i krybba.

Vi har hørt det hele før, og det fremtoner som en helt naturlig setting. Men det er ganske mye som ikke egentlig er så naturlig med dette.

Han skal være stor og kalles Den høyestes sønn

Det hele starter  med Maria som før besøk av en engel, engelen Gabriel. Maria ble nok en smule forvirret av det hele, naturlig nok, hva svarer man når man får besøk av en engel? “Du skal få en sønn som du skal kalle Jesus” sier engelen, “Han skal være stor og kalles Den høyestes sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme”

Som om det  ikke skulle være nok å få besøk av en engel, så kommer han i tillegg med dette budskapet! Hun var trolovet med Josef, men de var jo ikke gifte ennå. Hun var jo jomfru! Hvordan i all verden skulle hun kunne få barn når hun ikke hadde vært med noen mann? Og hvis hun i det hele tatt ble gravid, hva ville folk tenke?

Det var sikkert mange tanker som raste gjennom hodet på Maria

Det var sikkert  mange tanker som raste gjennom hodet på Maria. Men engelen svarte: “Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds sønn.” Og dette var tydeligvis nok for Maria. Hun ser ut til plutselig å ha fått roen over det hele: “Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje meg som du har sagt.”

Historien videre kjenner  vi. Keiser Augustus organiserte like etterpå en giga folketelling, og Josef og Maria ble i den anledning nødt til å ta avgårde til Betlehem for å registrere seg. Høygravid dro hun og Josef avgårde og endte til slutt opp i en stall hvor hun fødte Guds sønn.

How many kings step down from their thrones?

Det er kanskje  ikke en helt vanlig fortelling likevel. Men hvorfor skulle det være det? Det er tross alt Jesus vi snakker om, Ordet. Ordet som i begynnelsen var hos Gud, han som alt er blitt til ved, det sanne lys. Han tok bolig iblant oss. Det er helt fantastisk! Som Downhere synger: “How many kings step down from their thrones? How many lords have abandoned their homes? How many greats have become the least for me? And how many gods have poured out their hearts to romance a world that is torn all apart. How many fathers gave up their sons for me? – Only one did that for me! All for me, all for you.”

Foto: Murillo 15 @ flickr