Synd og samvittighet

Synd og samvittighet

Er synd og samvittighet de største tabuene i dagens samfunn?

Leder

Denne ukas leder er skrevet av John Olav Selstø

Jeg ble spurt her om dagen om hva jeg mente om den nye biskopen i Tunsberg bispedømme. At det i det hele tatt nå er blitt valgt en ny biskop i Tunsberg bispedømme er nok kanskje ikke den saken som har opptatt deg mest den siste uka. Og skal jeg være helt ærlig: ikke meg heller. Selvfølgelig mener jeg jo at det er av betydning hvem det er som fronter kirken rundt om i vårt vidstrakte land, men da jeg selv verken bor i Buskerud eller Vestfold (Tunsberg bispedømme), ligger det meg ikke så fryktelig nært. Likevel, etter å ha svart på spørsmålet ut fra min spede kompetanse i denne saken, leste jeg litt om denne nye biskopen, Per Arne Dahl.

Jeg skal ikke  begi meg ut på verken å drøfte Dahls meninger eller om han var den best egnede kandidaten, det får andre ta seg av, men jeg la merke til noe han sa i sitt intervju med Vårt Land etter kunngjøringen.

Hva er vår tids store tabu-tema blant nordmenn?

“Hva er vår  tids store tabu-tema blant nordmenn?” var spørsmålet biskopen fikk. Til det valgte han å trekke frem to ting. Det ene ordet var synd, fordi: “ordet synd er ikke noen oppfinnelse fra Guds side for å gjøre vårt liv bedrøvelig, men det er rett og slett å ta på alvor konsekvensene av vår innkrøkthet i oss selv.” Det andre ordet var samvittighet, som ble beskrevet med ordene: “Guds gave til oss – en slags GPS som det er all grunn til å ta på alvor.”

Hva har dette å si for hvordan vi kan nå folk med evangeliet i Norge i dag?

Jeg vet ikke  hva Dahl selv legger bak disse ordene, men det er noen spennende begreper å drøfte som tabuer. For dersom dette er faktum, hva har dette å si for hvordan vi kan nå folk med evangeliet i Norge i dag? Et folk som ikke våger å snakke om synd, et folk som ikke våger seg inn på samvittigheten.

Dersom menneskets utilstrekkelighet  ikke er noe man kan snakke om, hvor radikalt blir ikke da Bibelens budskap? Dersom samvittigheten i bunn og grunn skal bygge på det som passer en selv best fremfor et bibelsk fundament, hvordan utfordrer det oss? Dersom det ikke eksisterer en objektiv sannhet om hva som er rett og galt, hva som er våre etiske retningslinjer: hvordan formidler vi da de lover og retningslinjer Gud har gitt oss gjennom Bibelen?

La oss likevel våge å holde fast på radikaliteten i det bibelske budskapet

Dahl sier også  om sin tjeneste at han “ønsker å fortsette arbeidet med å bygge nye landingsstriper i virkeligheten for at det gode budskapet om Jesus kan nå mennesker og gjøre en forskjell.” – Selv om Dahl nå er biskop, og har dette i sin arbeidsbeskrivelse, betyr det ikke at oppgaven er forbeholdt ham.

Vi er alle  kalt til å dele evangeliet, og har kanskje en utfordring med å nå ut til et samfunn hvor synd og samvittighet er tabuer, men la oss likevel våge å holde fast på radikaliteten i det bibelske budskapet når vi er med på å bygge nye landingsstriper for evangeliet.

Foto: David Goehring @ flickr