Slumre

Slumre

Vi har ikke råd til å slumre bort vårt forhold til Gud.  

Leder

Ukas leder er skrevet av John Olav Selstø.

Jeg er fryktelig god på å utsette ting. Det kan være daglige gjøremål som det å ta oppvasken eller vaske leiligheten, det kan være skole, eller det kan handle om en mail eller melding som jeg skulle ha svart på. Det er så lett å utsette å gjøre det til en gang det passer skikkelig godt.

Som en konsekvens  av min velutviklede evne til å prokrastinere er jeg avhengig av frister for å få gjort unna ting. Dette kan være frister satt av meg selv eller andre, men de er med på å sette rammene for hva jeg skal gjøre og når jeg skal gjøre dem.

Det er like tungt (om ikke tyngre) å stå opp etter den fjortende slumringa.

Det er blitt  sagt at den beste måten å få et arbeid til å virke vanskelig på, er å utsette det. Det blir som regel ikke lettere å få gjort oppgaven dersom man slumrer. Det er akkurat som om morgenen når vekkerklokka ringer, det er like tungt (om ikke tyngre) å stå opp etter den fjortende slumringa.

I Sochi har  de nå drevet og venta på de gode forholdene før løpene kan igangsettes. I våre liv kan vi derimot ikke alltid gå rundt å vente på de perfekte forholdene, vi må handle. Det kan gjelde også i kristenlivet, i vårt forhold til Gud.

Ikke vent på de perfekte forholdene!

Det er mange  ting i kristenlivet også som er lett å sette på vent. Det kan være bibellesing, det kan være å be om tilgivelse, det kan være å søke fellesskap med Gud eller med andre kristne. Det kan være det å få rutiner i livet. Til dette vil jeg si: Ikke vent på de perfekte forholdene! Vi har ikke råd til å slumre bort vårt forhold til Gud.

Litt er bedre enn ingenting

Det er svært  få av oss som får til flere timer med bibellesing hver morgen, så begynn i det små – les ett vers eller to. Det finnes ingen perfekte tidspunkt å komme til Gud for å bekjenne vår synd, vi kan uansett ikke vaske oss selv rene før vi ber om tilgivelse – ikke vent med dette!

Det kommer ingen  tid hvor man er helt fri fra forpliktelser, det vil alltid være noe som dukker opp, noe som kommer i veien for lønnkammertid – for et søndagsmøte. Bruk litt tid med Gud når du har muligheten – selv om det ikke er snakk om mye tid. Litt er bedre enn ingenting.Til slutt: Rutiner er ikke noe som kommer dalende ned på sølvfat, de må innarbeides – så det er like greit å få de inn med en gang.

Dette er min  oppfordring til meg selv denne uka. Kanskje det kan gjelde for deg også?

Foto:Alex @ flickr