Kjære landsmenn

Kjære landsmenn

Det har nettopp vært mennenes dag. Litt mindre brask og bram enn med kvinnedagen, kanskje, men likevel: La oss lære litt av en skikkelig mann.

Leder

Ukas leder er skrevet av Narve Kragset Nystøyl. Han er litteraturstudent og journalist i iTro.

Her forleden, den nittende november, var det den internasjonale mannsdagen. Jeg må jo innrømme at jeg får en litt småuggen følelse, for hva er det de sier i forbindelse med kvinnedagen? Vi mannfolka har jo resten av året!

Så jeg gjorde  litt research. Og da oppdaget jeg at en av hovedmålsetningene med dagen er å løfte frem gode mannlige rollemodeller. Det liker jeg godt. De fleste av oss mannfolk kunne trenge et par tips – spesielt når det gjelder jenter.

Så, brødre, denne er til dere.

Hørt om Jesus?  Vår alles kjære bror? Han kunne sakene. Han viste kvinner respekt, han lot dem komme til orde, han lyttet og han elsket dem med hellig, ren kjærlighet.

Det vil ikke si at han opphevet kjønnsskiller – nei, han var tydelig på at vi er forskjellige og er satt til forskjellige roller (Matt. 19,4). Men han viste også hvor viktige og sentrale de ulike rollene er, og hvor avhengige vi er av hverandre.

Det bunner i noe dypere

Likestilling, likelønn og  den slags er kjempeviktig – men det bunner i noe dypere, noe Jesus skjønte: Likeverd. Det er ikke alltid vi skjønner helt hvorfor Gud overlater noen oppgaver til det ene kjønnet, men han vet tross alt best. Og mest av alt vet han – og viser han – at en oppgave ikke gir forrang. Det gir derimot tjeneransvar. Og det gjelder både gutter og jenter.

Jeg har ikke  tenkt meg inn på temaet om oppgavefordeling i menigheten nå – det er en stor teologisk diskusjon. Men jeg vil si dette: Jesus var en gentleman. Han løftet jentene opp og hjalp dem frem. Han var en døråpner. Så gutter: Lær av Mesteren. Hold døra for jentene.

Ill.foto:  andrewrennie på Flickr.com