Nordmenn er med på å opprettholde menneskehandel

Nordmenn er med på å opprettholde menneskehandel

Menneskehandel er en av de raskest voksende kriminalitetene i verden. Jeanette jobber med kvinner som er offer for menneskehandel i Oslo.

Kommentar

Menneskehandel er organisert handel med mennesker der barn, kvinner og menn utnyttes til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av tvang, vold, trusler, forledelse eller ved å utnytte personens sårbare situasjon. (snl.no)

Tenker du innimellom over at kakaoen i sjokoladen du spiser kanskje er høstet inn av små barn? Eller at genseren din kan være produsert av tekstilarbeidere som jobber under slavelignende forhold?

Slike sannheter er vanskelig å ta inn over seg når vi som forbrukere befinner oss milevis unna.

Den urovekkende nyheten er at vi faktisk ikke trenger dra utenlands for å finne handel med mennesker. Handelen blomstrer også i vårt eget land. Her selges mennesker blant annet for å være prostituerte, for å tigge, for å vaske biler, for å være hushjelper og for å jobbe i butikker. Lime-saken for noen måneder siden er et godt eksempel på dette.

Brutaliteten og nedverdigelsen de har blitt påført både fysisk og psykisk er hjerteskjærende.

Selv jobber jeg med å følge opp østeuropeiske og afrikanske kvinner. Mange er i begynnelsen av 20-årene og har blitt tvunget til å selge sex i Oslo og i andre europeiske land. Den brutaliteten og nedverdigelsen de har blitt påført både fysisk og psykisk er hjerteskjærende. Opplevelsene har satt tydelige spor og flere sliter med skam og frykt.

Likevel formidler de håp og lengsler. Lengsel etter venner og familie som ikke svikter. Lengsel etter en Gud som kan gi fred og håp. Håp om å en gang få en vanlig jobb som kan forsørge dem selv og familien i hjemlandet. Håp om å finne en kjæreste eller mann som aksepterer de og elsker de ubetinget av det de har vært gjennom.

Menneskets egoisme og jag etter egen nytelse gjør at markedet for utnyttelse til prostitusjon og pornografi opprettholdes

Menneskehandel er den raskest voksende kriminaliteten i verden. Ifølge FN er ca. 27 millioner mennesker offer for menneskehandel. Industrien har en enorm omsetning, omlag 32 milliarder dollar årlig. Å handle med mennesker er lønnsomt fordi et menneske kan selges om og om igjen, og fordi etterspørselen etter mennesker er enormt høy.

Det at vi i rike vestlige land har et høyt forbruk og ønsker oss billige varer er med på å opprettholde denne høye etterspørselen. Når prisene presses ned øker konkurransen mellom selskaper. Da er det dessverre lett å bruke fattige og desperate mennesker som slaver for å slippe lønnskostnader.

Menneskets egoisme og jag etter egen nytelse gjør også at markedet for utnyttelse til prostitusjon og pornografi opprettholdes.

En annen viktig grunn til at menneskehandelen vokser er fordi mange nasjonalstater tjener rått på utnyttelsen. Dette gjør at de ikke prioriterer å bli kvitt kriminaliteten. I Thailand er for eksempel tilreisende sexkjøpere svært viktig for landets økonomi.

Vi tilhører mulighetenes Gud, som bringer lys og håp uansett hvor mørkt det måtte være

Handelen med mennesker har store konsekvenser. Den fratar mennesker friheten, den ødelegger og dreper, den degraderer det Gudgitte menneskeverdet, den splitter familier og lokalsamfunn og gjør at vi i vesten kan fortsette å dyrke materialismen.

Det er lett å føle på apati og maktesløshet når man blir presentert for slike sannheter. Da er det viktig å huske på at vi tilhører mulighetenes Gud. En Gud som bringer lys og håp uansett hvor mørkt det måtte være. Den urettferdigheten og uverdigheten som menneskehandelindustrien representerer står i sterk kontrast til det ukrenkelige menneskeverdet kristendommen formidler.

Neste måned skal jeg sette søkelys på hvordan vi enkeltvis og i fellesskap kan løfte fram dette menneskeverdet gjennom å kjempe mot menneskehandelen. Det er faktisk veldig mye vi kan gjøre!

Privat

Kommentar

Menneskehandel er organisert handel med mennesker der barn, kvinner og menn utnyttes til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av tvang, vold, trusler, forledelse eller ved å utnytte personens sårbare situasjon. (snl.no)